Xi lanh khí nén airtac

      7
Đây là các loại xilanh tiêu chuẩn, phổ biến được sản xuất không hề ít tại công ty máy.Là một số loại xy lanh gồm trục có nhiều kiểu cách, trục khác nhau.So với một số loại ISO15552 xi lanh tiêu chuẩn, nhiều loại SC series giống như nhau nhưng mà có hành trình dài ngắn hơn.Tùy từng áp dụng để lựa chọn những phụ kiện kết nối và bracket không giống nhau.Gioăng đến xilanh là loại chịu được ánh nắng mặt trời cao hoàn toàn có thể chịu được sức nóng độ lên tới 150 độ C.

Bạn đang xem: Xi lanh khí nén airtac

Thông số kỹ thuật:


*
*
*

Các nhiều loại xy lanh khí nén Airtac SC series hay gặp.

Loại SC80:

SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC80x100, SC80x125, SC80x150, SC80x175, SC80x200, SC80x225, SC80x250, SC80x300, SC80x350, SC80x400, SC80x450, SC80x500, SC80x600, SC80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000; SCD80x25, SCD 80×50, SCD 80×75, SCD 80×100, SCD80x125, SCD80x150, SCD80x175, SCD80x200, SCD80x225, SCD80x250, SCD80x300, SCD80x350, SCD80x400, SCD80x450

Loại SC32

SC32x25, SC32x50, SC32x75, SC32x100, SC32x125, SC32x150, SC32x175, SC32x200, SC32x225, SC32x250, SC32x300, SC32x350, SC32x400, SC32x450, SC32x500, SC32x600, SC32x700, SC32x800, SC32x900, SC32x1000; SCD32x25, SCD32x50, SCD32x75, SCD32x100, SCD32x125, SCD32x150, SCD32x175, SCD32x200, SCD32x225, SCD32x250, SCD32x300, SCD32x350, SCD32x400, SCD32x450, SCD32x500, SCD32x600, SCD32x700, SCD32x800, SCD32x900, SCD32x1000

Loại SC40:

SC40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC40x150, SC40x175, SC40x200, SC40x225, SC40x250, SC40x300, SC40x350, SC40x400, SC40x450, SC40x500, SC40x600, SC40x700, SC40x800, SC40x900, SC40x1000;

Loại SC50:

SC50x25, SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, SC50x150, SC50x175, SC50x200, SC50x225, SC50x250, SC50x300, SC50x350, SC50x400, SC50x450, SC50x500, SC50x600, SC50x700, SC50x800, SC50x900, SC50x1000;

Loại SC63:

SC63x25, SC63x50, SC63x75, SC63x100, SC63x125, SC63x150, SC63x175, SC63x200, SC63x225, SC63x250, SC63x300, SC63x350, SC63x400, SC63x450, SC63x500, SC63x600, SC63x700, SC63x800, SC63x900, SC63x1000

Loại SC100:

SC100x25, SC100x50, SC100x75, SC100x100, SC100x125, SC100x150, SC100x175, SC100x200, SC100x225, SC100x250, SC100x300, SC100x350, SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC100x600, SC100x700, SC100x800, SC100x900, SC100x1000.

Xem thêm: Tag: Thủy Thủ Mặt Trăng Mới, Thủy Thủ Mặt Trăng Vĩnh Hằng Phần 2

Loại SC125:

 SC125x25, SC125x50, SC125x75, SC125x100, SC125x125, SC125x150, SC125x175, SC125x200, SC125x225, SC125x250, SC125x300, SC125x350, SC125x400, SC125x450, SC125xSC125x500, SC125x600, SC125x700, SC125x800, SC125x900, SC125x1000.

Loại SC160:

SC160x25, SC160x50, SC160x75, SC160x100, SC160x125, SC160x150, SC160x175, SC160x200, SC160x225, SC160x250, SC160x300, SC160x350, SC160xSC160x400, SC160x450, SC160x500, SC160x600, SC160x700, SC160x800, SC160x900, SC160x1000.

Mail: Sales.huynhphuong