Vẽ tranh bác hồ với thiếu nhi đẹp nhất

      55

Vẽ tranh về chưng Hồ với thiếu nhi đối kháng giản, đẹp mắt và tuyệt hảo nhất dành cho học sinh lớp 6,7,8,9… làm cho tài liệu học tập…


*
*
*
*
*
*
*

Những góp sức của Bác so với Cách mạng Việt Nam

Có thể nói, đối với Cách mạng Việt Nam, công trạng của bác vô cùng to tướng và dân tộc nước ta sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ ơn:

Người đã tìm ra con phố cứu nước và thành lập và hoạt động Đảng.Nhờ sự chỉ huy tài tình, sáng suốt của Bác, dân tộc ta được giải tỏa và ra đời nên nước việt nam Dân chủ Cộng hòa.Mặc dù bác đã vĩnh biệt bọn họ mãi mãi nhưng đã để lại cho chúng ta bản Di chúc có tầm bốn tưởng và trí tuệ của thời đại, giúp nước ta giành được rất nhiều thắng tiếp nối và ngày càng trở nên tân tiến để sánh vai với các cường quốc năm châu.

Bác Hồ đang vẫn mãi luôn ở vào tim, mãi là niềm tự hào của mọi cá nhân con Việt Nam. Bác chính là vị lãnh tụ, bạn anh hùng, bạn thầy với người thân phụ đáng kính cùng đáng noi theo. Hãy thiết lập những tranh ảnh về chưng Hồ để kể nhở bản thân tiếp thu kiến thức và tuân theo lời bác bỏ dặn.