Từ điển sinh học anh việt

      137
*
Cuốn Từ điển sinh học Anh- Việt và Việt -Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng.Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ, bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Một số tên sinh vật thông dụngvà các chữ viết tắt cũng đựơc đưa vào từ điển. Cách sắp xếp theo thứ tự từ đầu của thuật ngữ, không kể các khoảng trống, dấu nối, dấu chéo... rất tiện cho tra cứu.Phần Việt- Anh giúp bạn đọc rất nhiều trong dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Bạn đang xem: Từ điển sinh học anh việt

*

*

Xem thêm: Mua Yukata Ở Hà Nội - Cho Thuê Trang Phục Kimono

View attachment 2508Cuốn Từ điển sinh học Anh- Việt và Việt -Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng.Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ, bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Một số tên sinh vật thông dụngvà các chữ viết tắt cũng đựơc đưa vào từ điển. Cách sắp xếp theo thứ tự từ đầu của thuật ngữ, không kể các khoảng trống, dấu nối, dấu chéo... rất tiện cho tra cứu.Phần Việt- Anh giúp bạn đọc rất nhiều trong dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
StarterSimilar threadsForumRepliesDate
*
Trao đổi kiến thức Sinh học qua thư điện tửLớp 12: Di truyền - Biến dị8Jun 26, 2011
*
Từ điển chuyên ngành công nghệ sinh họcTài liệu theo yêu cầu1Mar 21, 2011
A Từ ĐiểnTiếng Anh Chuyên Ngành Sinh Học tích hợp trong Lạc ViệtNgoại ngữ chuyên ngành13Nov 23, 2010
*
Giới thiệu sách mới: Điện từ Sinh họcEbook Sinh học2Jul 21, 2010
*
Từ điển tiếng anh Sinh họcTài liệu theo yêu cầu6May 20, 2010