Trắc nghiệm toán lớp 3

      85

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán lớp 3

Câu 9:Em điền số và phép toán thích hợp để kết thúc lời giải cho bài xích toán: vào một phòng nạp năng lượng có 9 mẫu bàn, mỗi bàn xếp 4 loại ghế. Hỏi vào phòng ăn đó bao gồm bao nhiêu chiếc ghế ?

*


Trong phòng ăn đó tất cả số dòng ghế là:

4×9=36 (cái ghế)

Đáp số: 36 cái ghế.


Câu 10:Giá trị của x vào biểu thức x ÷ 3 = 9 là:

A. 27

B. 24

C. 3

D. 9


Ta có:

x ÷ 3 = 9

x = 9 × 3

x = 27

Đáp án yêu cầu chọn là A.


Câu 11:Số phù hợp điền vào vị trí trống là: 3 x ... + 5 = 26

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

E. 5


Gọi số cần điền vào địa điểm trống là x. Ta có:

3 × x + 5 = 26

3 × x = 26 − 5

3 × x = 21

x = 21 ÷ 3

x = 7

Vậy số cần điền vào vị trí trống là 7.*


*


*


*


*

Tài liệu có 5 trang. Để xem cục bộ tài liệu, vui miệng tải xuống
tải xuống
0 review

*

6 2 0

*

12 1 0

Xem thêm: Khám Phá Dinh Độc Lập Sài Gòn, : Biểu Tượng Của Chiến Thắng Và Hòa Bình


*

17 1 0

*

11 1 0

Điều khoản thương mại & dịch vụ

cơ chế bảo mật

giới thiệu Công TyThư viện thắc mắcTầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, nước ta