Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 10

      130

Nhằm giúp các bạn có cái nhìn tổng quan cũng như ôn tập lại kiến thức và kỹ năng ngữ pháp lớp 10, sau chúng đây tôi xin giới thiệu đến các bạn tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 đầy đủ, ngắn gọn mà lại xúc tích. Mời các bạn cùng xem qua nhé!

1. Các thì trong tiếng Anh

1. Thì bây giờ Đơn (Simple Present):

Công thức thì hiện tại đơn đối với động trường đoản cú thườngKhẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V +ONghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ bỏ TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + OPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + ONghi vấn: AM/IS/ARE + S + O ?Dấu hiệu nhận biết thì bây giờ đơn:

Thì bây giờ đơn vào câu thường có những tự sau: Every, always, often , usually, rarely , generally, frequently.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 10

Cách cần sử dụng thì hiện tại đơn:Thì bây giờ đơn nói đến một thực sự hiển nhiên, một đạo lý đúng. (Ex: The sun rises in the East and sets in the West.)Thì lúc này đơn miêu tả 1 thói quen , một hành vi thường xảy ra ở hiện tại tại. (Ex:I get up early every morning.)Để nói lên khả năng của một người (Ex : Tùng plays tennis very well.)Thì bây giờ đơn còn được dùng làm nói về một ý định trong tương lại (EX:The football match starts at trăng tròn o’clock.)

Download Now: trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành FREE

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):

Công thức thì bây giờ tiếp diễn:Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + OPhủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + ONghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại tiếp diễn:

Thì hiện tại tại tiếp nối trong câu thông thường sẽ có những cụm từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.

Cách dùng:Diễn tả hành động đang diễn ra và kéo dãn trong hiện tại tại. (EX: She is going khổng lồ school at the moment.)Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. (Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.)Thì này còn mô tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng cùng với phó trường đoản cú ALWAYS. (Ex : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.)Dùng để biểu đạt một hành vi sắp xảy ra về sau theo planer đã định trước (Ex: I am flying lớn Moscow tomorrow.)Diễn tả sự không sử dụng rộng rãi hoặc phàn nàn về việc gì đấy khi vào câu gồm “always”. (Ex: She is always coming late.)

Lưu ý: Không cần sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục với những động từ bỏ chỉ tri giác, nhấn thức như : khổng lồ be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, lượt thích , want , glance, think, smell, love, hate… (Ex: He wants khổng lồ go for a cinema at the moment.)

3. Thì quá khứ 1-1 (Simple Past):

Khẳng định:S + was/were + V2/ED + OPhủ định: S + was/were + not+ V2/ED + ONghi vấn: Was/were+ S + V2/ED + O ?

Download Now: Trọn cỗ 4000 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh hay được dùng FREE

*

Dấu hiệu nhận biết:

Các tự thường xuất hiện thêm trong thì quá khứ đơn: Yesterday, ago , last night/ last week/ last month/ last year, ago(cách đây), when.

Cách dùng:

Dùng thì vượt khứ đối chọi khi nói về một hành vi đã xẩy ra và kết thúc trong vượt khứ. (EX: I went to the concert last week ; I met him yesterday.)

4.Thì vượt khứ tiếp diễn

Công thứcKhẳng định: S + was/were + V_ing + OPhủ định: S + was/were+ not + V_ing + ONghi vấn: Was/were+S+ V_ing + O ?Dấu hiệu dìm biết:Trong câu có trạng từ thời gian trong vượt khứ với thời điểm xác định. At + thời hạn quá khứ (at 5 o’clock last night,…) At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)In + năm trong thừa khứ (in 2010, in 2015)In the pastKhi câu tất cả “when” nói về một hành động đang xảy ra thì gồm một hành động khác chen ngang vào.

5. Thì hiện tại dứt (Present Perfect):

Công thứcKhẳng định:S + have/ has + V3/ED+ OPhủ định:S + have/ has+ NOT + V3/ED+ ONghi vấn:Have/ has + S+ V3/ED+ O ?Dấu hiệu nhận biết :

Trong thì bây giờ đơn thông thường có những trường đoản cú sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recently, before…

Cách dùng:Nói về một hành vi xảy ra trong thừa khứ, kéo dài đến hiện tại tại, rất có thể xảy ra vào tương lai. (EX: John have worked for this company since 2005.)Nói về hành động xảy ra trong thừa khứ tuy vậy không xác minh được thời gian, và triệu tập vào kết quả. (EX: I have met him several times)

6. Thì hiện tại xong tiếp diễn (Present Perfect Continuous):

Công thứcKhẳng định: S + have/ has + been + V_ing + OPhủ định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ingNghi vấn: Have/ Has + S + been + V-ing ?Dấu hiệu thừa nhận biết:

Trong câu thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn thường xuyên có những từ sau: All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, và so far, almost every day this week, in recent years.

Cách dùngDùng nhằm nói về hành động xảy ra trong quá khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dãn đến hiện tại. (EX: I have been working for 3 hours.)Dùng để diễn đạt hành động xẩy ra trong quá khứ nhưng hiệu quả của nó vẫn còn ở hiện nay tại. (EX: I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.)

7. Quá khứ xong xuôi (Past Perfect):

Công thức dùng:Khẳng định: S + had + V3/ED + OPhủ định: S + had+ not + V3/ED + ONghi vấn: Had +S + V3/ED + O ?Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu có những từ: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng:

Diễn tả một hành động đã xảy ra, xong xuôi trước một hành động khác trong vượt khứ. (EX: I had gone khổng lồ school before Nhung came.)

8. Thừa khứ dứt tiếp diễn (Pas Perfect Continuous):

Công thức:Khẳng định: S + had + been + V-ing + OPhủ định: S + had+ not + been + V-ingNghi vấn: Had + S + been + V-ing ?Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu thường xuyên có: Until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after.

Cách dùng:Nói vềmột hành vi xảy ra kéo dãn dài liên tục trước một hành vi khác trong vượt khứ. (EX: I had been typing for 3 hours before I finished my work.)Nói về một hành vi xảy ra kéo dãn liên tục trước 1 thời điểm được khẳng định trong quá khứ. (EX: Phong had been playing game for 5 hours before 12pm last night)

9. Tương lai đơn (Simple Future):

Công thức:Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + OPhủ định: S + shall/will +not+ V(infinitive) + ONghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ?Dấu hiệu:

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian…

Cách dùng:Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going khổng lồ the Cinema? I will go with you.)Nói về một dự đoán không có căn cứ. (EX: I think he will come lớn the party.)Khi mong yêu cầu, đề nghị. (EX: Will you please bring me a cellphone?)

10. Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous):

Công thức:Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ OPhủ định: S + shall/will + not + be + V-ingNghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing ?

Dấu hiệu:

Trong câu thường xuyên có những cụm từ: next year, next week, next time, in the future, và soon.

Cách sử dụng :

Dùng để nói về một hành vi xảy ra sau này tại thời gian xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends và I will be going lớn the museum.)Dùng nói về một hành động đang xảy ra về sau thì có hành động khác chen vào. (EX:When you come tomorrow, they will be playing football.)

11. Thì tương lai chấm dứt (Future Perfect)

Công thức:Khẳng định:S + shall/will + have + V3/EDPhủ định: S + shall/will + not + have + V3/EDNghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

Dấu hiệu dấn biết:

By + thời hạn tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, by the time …Before + thời hạn tương lai

Cách dùng :

Dùng để nói về một hành động xong xuôi trước một thời điểm xác định trong tương lai. (EX: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.)Dùng để nói tới một hành động chấm dứt trước một hành động khác trong tương lai. (EX: I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.)

12. Tương Lai hoàn thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous):

Công thức dùng:Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + OPhủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ingNghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?

Dấu hiệu dìm biết:

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời hạn trong sau này (EX: for 10 years by the kết thúc of this year (được 10 năm tính đến cuối năm nay))

Cách dùng:

Dùng để nói về sự việc việc, hành động ra mắt trong vượt khứ tiếp diễn liên tiếp đến sau này với thời gian nhất định. (EX: I will have been working in company for 10 year by the over of next year.)

2. Các vẻ ngoài so sánh tính từ cùng trạng từ

A. SO SÁNH BẰNG :Công thức :

Tính tự :

Ex: Julia is as tall as Hoja. ( Julia cao bởi Hoja)This tuy vậy sounds as good as that song. (Bài này nghe hoặc như bài kia)

Trạng tự :

S1 + V + as ADV as + S2 …..

Ex: I can swim as fast as the teacher. ( Mình hoàn toàn có thể bơi nhanh bằng thầy đó)

* hình thức phủ định của đối chiếu bằng tất cả công thức như sau :

S1 + be/ V + not so ADJ/ADV as S2 …..

Trong dạng tủ định họ phải sử dụng “so”, vẫn hoàn toàn có thể dùng “as” cơ mà nếu chính là trong văn nói giao tiếp không trang trọng.

Ex: He doesn’t play soccer so well as his brothers. ( Cậu ấy không chơi đá banh giỏi bằng mấy bạn anh của mình)

B. SO SÁNH HƠN :Công thức :

Tính từ tốt trạng từ bỏ ngắn :

S1 + be/V + ADJ/ADV + er than + S2 …* Tính từ và trạng tự được điện thoại tư vấn là ngắn khi chỉ có một âm tiết

Ex : He is/runs faster than me/I. ( Anh ấy chạy cấp tốc hơn tôi)I study harder than her/she. ( Tôi học cần mẫn hơn cô ấy)My ruler is longer than yours. ( Thước của tôi dài thêm hơn của bạn)

Tính từ cùng trạng từ nhiều năm :

S1 + be/V + more ADJ/ADV + than + S2 …* Tính từ và trạng tự được gọi là nhiều năm khi chỉ bao gồm 2 âm máu trở lên

Ex: My oto is more expensive than your car. ( Xe của tớ mắc hơn xe của anh)He drives more careful than I/me. (Cậu ta lái xe cảnh giác hơn mình)

C. SO SÁNH NHẤT :Công thức :

Tính từ tuyệt trạng tự ngắn :

S1 + be/V + ADJ/ADV + est …* Tính từ cùng trạng từ được gọi là ngắn lúc chỉ có một âm tiết

Ex: I am the tallest student in my class. ( Em là người tối đa lớp)

Tính từ cùng trạng từ dài :

S1 + be/V + the most ADJ/ADV …* Tính từ và trạng từ bỏ được gọi là lâu năm khi chỉ bao gồm 2 âm ngày tiết trở lên.

Ex: Susan is the most intelligent daughter of Mr Han. ( Susan là cô đàn bà thông minh duy nhất của ông Han)Among my best friends, Nathan plays the violin the best. ( vào mấy người bạn thân cảu tôi, Nathan đùa vi-ô-lông tốt nhất)

3. The passive voice

Công thức cơ bạn dạng bắt buộc của thể bị động :S1 + BE + V3/V-ED + (BY STH/SB)….

Các bước chuyển tự câu dữ thế chủ động thành câu tiêu cực :

Xác định S, V, O vào câu công ty độngXác định thì của câu.Đem O làm chủ ngữ còn S hòn đảo ra sau by.Chuyển V thiết yếu thành V3-V-ed sau BE

Ex: My father(S) hunted(V) a deer(O).—> A deer(O) was hunted(V) by my father(S)

I(S) am feeding(V) a rabbit(O).—> A rabbit(O) is being fed(V) by me(S).

4. Câu điều kiện

A. ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 ( NÓI VỀ SỰ VIỆC CÓ THỂ XẢY RA vào TƯƠNG LAI)Công thức :

If + S + V(present), S + will + V-inf ….*Chủ ngữ S trong câu đk trên rất có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Ex: If I have không tính phí time, I will go out with you.

(Nếu anh rãnh, anh sẽ đi dạo với em)

If he says “I love you”, she will feel extremely happy.

( ví như anh nói anh yêu thương em, cô ấy đang cảm thấy cực kì hạnh phúc)

B. ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 ( NÓI VỀ SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT Ở HIỆN TẠI)Công thức :

If + S + V2/V-ed/be(were), S + would + V-inf ….*Chủ ngữ S vào câu điều kiện trên rất có thể giống nhau hoặc không giống nhau.

Ex: If I were the judge, I would sentence that criminal to death

(Nếu tôi là thẩm phán, tôi đã kết án tử hình thương hiệu tội phạm kia rồi)

If I stayed at home now, my mom would force me to do the homework.

(Nếu tôi nhưng mà đang ở trong nhà bây giờ, bà mẹ tôi đang bắt tôi làm bài tập)

C. ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (NÓI VỀ SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT vào QUÁ KHỨ)Công thức :

If + S + had V3/V-ed, S + would have + V3/V-ed….*Chủ ngữ S trong câu điều kiện trên có thể giống nhau hoặc không giống nhau.

Ex: If I hadn’t treated her too badly, She wouldn’t have left me behind.

(Nếu tôi đang không đối xử tệ cùng với cô ấy thì cô ấy đã không bỏ tôi lại rồi)

If he had come in time for help, she wouldn’t have died.

( ví như ông ấy mang lại kịp để giúp thì bà đang không chết rồi).

# hình như chúng ta còn có thể sử dụng kết hợp câu điều kiện loại 2 và các loại 3 để nói về nguyên nhân không tồn tại thật sinh sống quá khứ và hiệu quả không tất cả thật ở hiện tại tại

Ex: If I had studied last night, I wouldn’t have get a big zero now.

(Nếu tôi chịu đựng học bài xích thì tôi đã không ăn trứng ngỗng như bây giờ).

Xem thêm: Cách Làm Món Lạc Rim Mắm Đường Chay, Thơm Bùi Cực Hao Cơm, Cách Làm Lạc Rang Nước Mắm

5. Câu tường thuật (Reported Speech)

Những hễ từ thường dùng trong câu tường thuật : said, told, thought, announced.Khi đổ câu trực tiếp sang trọng câu tường thuật cần lưu ý 3 điều sau:

Ngôi:

Ngôi máy 1 sẽ tiến hành đổi thành nhà ngữ vào câu. Ngôi vật dụng 2 sẽ được đổi thành túc từ trong câu. Ngôi sản phẩm 3 đang được không thay đổi trong câu.

Thì:

Đơn giản chỉ cần lùi về một thì : lúc này chuyền về thừa khứ ( work–>worked, am/is/are working—>was/were working, has/have worked—>had worked, has/have been working—>had been working); thừa khứ chuển về quá khứ chấm dứt (worked—>had worked, was/were working—>had been working); quá khư chấm dứt giữ nguyên; các modal verb( can—>could, will—>would, shall—>should, may—>might, must—>had to).

Trạng từ bỏ chủ thời hạn và xứ sở :

today———–> that day tonight———> that night next week ——> the week after tomorrow ——-> the day after now————-> then ago————-> before this————> that these———–> those yesterday ——> the day before last week ——> the week before here ———–> there

Ex: He said to me ” I split up with my girlfriend yesterday”—> He told me that he had split up with his girlfriend the day before.

6. Mệnh đề quan hệ giới tính (Relative clause)

A. MỆNH ĐỀ quan tiền HỆ XÁC ĐỊNH:

Dùng để bỗ nghĩa mang lại danh từ đứng trước và không thể thiếu vì nếu như thiếu thì câu đang trở nên không rõ nghĩa.

Ex: I’ve just met a man. He cheated John last week.—> I’ve just met the man who/that cheated John last week.*Nếu thiếu các trên bọn họ sẽ trù trừ người bọn ông đó là ai.

B. MỆNH ĐỀ quan lại HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH:

Dùng đển bổ nghĩa phụ thêm cho danh từ bỏ đứng trước phải dù không tồn tại nó, câu văn vẫn rõ nghĩa. Mệnh đề này thường được phân cách với mệnh đề chính bởi dấu “,”.

Ex: Tony Stark, who is the Iron man, is the greatest inventor in Marvel.* vào mệnh đề quan hệ không xác định, bọn họ không được dùng “that”.

# trong khi mệnh đề quan hệ còn có thể bổ nghĩa cho tất cả một mệnh đề khác.Ex: His mother was dead, which was a blow to lớn him.( Việc chị em anh ấy chết là một trong cú sốc với anh ấy).* trong trường đúng theo này, bọn họ chỉ được sử dụng “which”.

# trong mệnh đề quan hệ tình dục :Who thay thế sửa chữa cho ngườiWhich thay thế cho vật hoặc hiện tượngThat hoàn toàn có thể thay núm cả “Who” cùng “That” nhưng mà trong một trong những trường hòa hợp nêu trên thì không.

6. Cách thực hiện Though, Although, Even though, Despite với In spite of

Tất cả 5 từ bên trên đều tức là “mặc dù”, mặc dù lại có cách dùng khác biệt chia theo 2 đội :

A. THOUGH, ALTHOUGH, EVEN THOUGH :Theo sau THOUGH, ALTHOUGH và EVEN THOUGH là một mệnh đề.

Ex: Though/ although/ even though I studied over night, I couldn’t pass the exam.( mặc dù tôi vẫn học xuyên suốt đêm nhưng tôi vẫn ko đậu)* buộc phải nhớ không để “but” nhằm nối 2 mệnh đề.

B. DESPITE VÀ IN SPITE OF :Khác sau 3 từ bỏ trên, theo sau DESPITE VÀ IN SPITE OF là danh trường đoản cú hoặc rượu cồn từ thêm -ing.

Ex : Despite/ In spite of her efforts, she can’t quit smoking.( tuy nhiên cô ấy có công cố kỉnh nhưng cô ấy vẫn không bỏ thuốc được)* bắt buộc nhớ không đặt “but” nhằm nối 2 mệnh đề.

# bạn cũng có thể biến đổi một tí để sau DESPITE và IN SPITE OF là mệnh đề bằng cách như sau :

Despite/ In spite of the fact that she has made a lot of efforts, she can’t quit smoking.

7. Diễn đạt mục đích

Để diễn tả mục đích chúng ta sẽ sử dụng TO, SO THAT, IN ORDER THAT, SO AS TO và IN ORDER TO, cùng được tạo thành 2 team sau :A. SO THAT VÀ IN ORDER THAT :Theo sau 2 từ trên là một mệnh đề.Ex: She has been working hard so that/ in order that she can save enough money lớn cure her mother’s rare disease.( Cô ấy làm việc cần cù để cô ấy có thể dành dạm đầy đủ tiền chữa căn bệnh hiểm nghèo của bà bầu mình)B. TO , SO AS lớn VÀ IN ORDER TO :Theo sau 3 từ bên trên là động từ nguyên mẫu mã (V-inf).Ex I want lớn take the IELTS chạy thử to/ in order to/ so as lớn know how well my English is.

8. Bí quyết dùng should

Chúng ta dùng “should” lúc ta muốn đưa ra lời khuyên mang lại ai đó cùng “should” thường xuyên được dịch là “nên”.

Cấu trúc : S + should (not) + V-inf ….

Ex: You should go on diet now. ( Em nên ăn kiêng đi)EX: You shouldn’t take a shower right after eating too much. ( Bạn không nên tắm ngay sau thời điểm ăn vượt nhiều)

9. Tính từ thái độ (Adjectives of attitude)

A. HÌNH THỨC HIỆN TẠI PHÂN TỪ (-ING): Để miêu tả cảm giác, xem xét do một việc, sự vật hay như là 1 người như thế nào đó lấy lại cho những người nói. Ex: The book is thrilling. ( tín đồ nói thấy quyển sách cuốn hút)

B. HÌNH THỨC QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (-ED) :Diễn tả dấn thức, cảm giác, xem xét của người nói đến một việc, sự vật hay 1 người như thế nào đó. Ex: I am keen on this movie. (Tôi thích bộ phim truyện này)

10. Gerund & Infinity

A. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND (V-ING) :

discontinuefinishrecommendacknowledgeforgivereportadmitdislikegive up (stop)resentadvisedisputekeep(continue)resistallowdreadkeep onresumeanticipatepermitmentionriskappreciatepicturemindobject toshirkavoidenduremissshunbe worthenjoynecessitatesuggestcan’t helpescapeomitsupportcelebratepostponetolerateconfessexplainpracticeunderstandconsiderfancypreventdefendfearwarrantdelay ffeel likerecalldetestfeignrecollect

Ex: I have finished reading the book.( Tôi đã đọc hoàn thành quyển sách rồi)

In order to get high scores in the IELTS exam, he practises listening, speaking , reading & writing skills everyday.(để đạt điểm cao trong kì thi IELTS, anh ấy tập khả năng nghe, nói ,đọc, viết mỗi ngày)

B. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ INFINITY (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ):agreedemandmeanseekappeardeserveneedseemarrangedetermineneglectaskelectofferstriveattemptendeavorpaystrugglebegexpectplanswearcan/can’t affordfailprepare tendcan/can’t waitgetpretendthreatencaregrow (up)professturn outchanceguaranteepromiseventurechoosehesitateprovevolunteerclaimhoperefusewaitcomehurryremainwantconsentinclinerequestwishdarelearnresolvewould likedecidemanage

Ex: I wish khổng lồ go home right now.( Tôi ý muốn về đơn vị ngay bây giờ)

He will agree to lớn pretend to lớn date with me if I promise to vị all the trang chủ work for him.(Anh ấy vẫn châp nhận giả giờ gặp gỡ và hẹn hò với tôi giả dụ tôi hứa sẽ có tác dụng hết bài xích tập giùm anh ấy)

C. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND VÀ INFINITY NHƯNG ÍT nạm ĐỔI NGHĨA :begincan’t bearcan’t standcontinuehatelikelovepreferproposestart

Ex I started writing / to lớn write the report 2 hours ago.( Tôi ban đầu viết báo báo cách đây 2 tiếng)

Let him be, you can continue introducing / lớn introduce new products.(Kệ anh ấy đi, cô có thể tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới)

D. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND VÀ INFINITY NHƯNG CÓ NGHĨA KHÁC NHAU :

FORGET

I forgot lớn pick him up.(Tôi quên đón anh ấy rồi.)I forgot picking him up.(Tôi quên việc đã đón anh ấy)

GO ON

He went on to lớn work on this medical project.(Anh ấy dừng rồi tiếp tục làm dự án công trình y học này.)He went on work on this medical project.(Anh ấy liên tiếp làm dự án y học tập này)

QUIT

She quit khổng lồ work here.(Cô ấy nghỉ bài toán chỗ khác để làm ở đây)She quit working here.(Cô ấy nghỉ câu hỏi ở đây.)

REGRET

I regret not seeing her off.(Tôi hối hận đang không tiễn cô ấy.)I regret to tell you that we can’t hire you.(Tôi lấy có tác dụng tiếc yêu cầu nói rằng các bạn không được nhận.)

REMEMBER

She remembered to lớn lock the door.(Cô ấy quên khóa cửa.)She remembered locking the door.(Cô ấy hãy nhờ rằng đã khóa cửa rồi.)

STOP

I stopped to buy something to drink.(tôi tạm dừng để mua nào đó uống.)I stopped driving.(Tôi đang dừng lái xe)

TRY

I tried to open the tape.(Tôi nỗ lực mở van nước)I tried putting some sugar in the hotspot.(Tôi thử bỏ miếng con đường vào nồi lẩu)

11. Các điểm ngữ pháp khác

It was not until + (mốc thời gian) + that S + V2/ed …..

Cấu trúc ngữ pháp trên gồm nghĩa là ” mãi tính đến khi …”

Đây là một cấu trúc đặc biệt giành cho tiếng Anh lớp 10, thuộc xem qua ví dụ để hiểu hơn nhé.

Ex: It was not until midnight/ 12 o’clock that he arrived home.(Mãi cho đến nữa tối / 12 giờ đồng hồ thì anh ấy new về cho tới nhà)

Mong rằng với những điểm ngữ pháp đang được hệ thống ở trên, các các bạn sẽ học thêm cũng giống như củng gắng hơn kiến thức của mình nhé! Chúc các bạn thành công!