Toán cao cấp 1 giới hạn hàm số

      15

Tài liệu vẫn hướng dẫn bỏ ra tiết cách thức giải và bài tập chăm đề giới hạn: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tiếp tất cả đều phải có lời giải thế thể.

Bạn sẽ xem: cách thức tìm số lượng giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Thực hiện định nghĩa tìm giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. Sử dụng định lí để tìm số lượng giới hạn 0 của dãy số Dạng 3. Sử dụng các giới hạn đặc trưng và các định lý nhằm giải các bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. Sử dụng công thức tính tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn, search giới hạn, biểu lộ một số thập phân vô hạn tuần xong phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô cùng của một dãy bằng định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, phép tắc tìm giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Dùng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm giới hạn của hàm số bằng công thứcDạng 3. áp dụng định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. Thực hiện định lý và cách làm tìm giới hạn một bên Dạng 5. Tính số lượng giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm giới hạn của hàm số trực thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính tiếp tục của hàm số f(x) trên điểm x0 Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểmDạng 3. Xét tính liên tục của hàm số trên một khoảng tầm KDạng 4. Kiếm tìm điểm ngăn cách của hàm số f(x) Dạng 5. Chứng tỏ phương trình f(x)=0 có nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 


Bạn đang xem: Toán cao cấp 1 giới hạn hàm số

*

*

Xem thêm: Túi Xách Charles Keith Vincom Ba Trieu, Beecost Mua Thông Minh

*

*

*

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !