Thông tin y tế sức khỏe

      263
Tác giả: bộ Y tếChuyên ngành: Tổ chức, thống trị y tếNhà xuất bản:Bộ Y tếNăm xuất bản:2006Trạng thái:Chờ xét duyệtQuyền truy hỏi cập: xã hội

THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ CÔNG CỘNG

Các tư tưởng cơ bản, vai trò, yêu ước và dạng thức của tin tức trong làm chủ y tế

Khái niệm tin tức y tế

Thông tin y tế gồm 2 nghĩa: Nghĩa vật dụng nhất: thông tin y tế là truyền tin/ thông điệp về sức mạnh và công tác quan tâm bảo vệ sức khỏe giữa các cơ quan/ các đại lý y tế, fan bệnh, nhân dân, các cơ quan/ cơ sở khác v.v... Với nhau. Nghĩa sản phẩm công nghệ hai: tin tức y tế là số đông tin tức/ thông điệp, số liệu, chỉ tiêu/ chỉ số về mức độ khỏe, bị bệnh và công tác chăm lo bảo vệ mức độ khỏe.

Bạn đang xem: Thông tin y tế sức khỏe

Khái niệm chỉ số y tế/sức khỏe

Chỉ số y tế /sức khỏe là "Số đo giúp đo lường và tính toán và đối chiếu những sự thế đổi. Sự chuyển đổi có thể được bộc lộ theo khunh hướng (tăng xuất xắc giảm), mức độ (ít tốt nhiều) cùng phạm vi (rộng tốt hẹp)." về nghành nghề dịch vụ y tế/ sức khỏe. Do vậy chỉ số thường xuyên được phát âm là một trong những tương đối thể hiện quan hệ so sánh giữa nhị hay những mức độ nào đó của một hiện tượng lạ thuộc nghành y tế/ mức độ khỏe. đều số đo về y tế/ sức khỏe ở đây được hiểu bao hàm cả phần đông số đo về một chi tiết y tế nào đó có tương quan đến cộng đồng, liên quan đến nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe, tương quan đến bạn dạng thân sức mạnh và tương quan đến phần ship hàng cho sức khỏe.

Khái niệm tiêu chí y tế/sức khỏe

Chỉ tiêu y tế/sức khỏe mạnh là "thước đo giá bán trị các mục tiêu, tác dụng và hoạt động y tế x∙ hội " (Theo TCYT nạm giới) hoặc "Tiêu chí được biểu hiện bằng số ". như vậy chỉ tiêu được bộc lộ bằng số về quy mô, vận tốc phát triển, cơ cấu, quan tiền hệ tỷ lệ của các hiện tượng kinh tế tài chính - làng hội vào điều kiện không khí và thời gian cụ thể.

Một số yêu mong (đặc tính) của tin tức trong thống trị y tếTính sử dụng

Thông tin phải cần thiết và được sử dụng trong câu hỏi hoạch định chính sách y tế, kiến tạo kế hoạch, quản ngại lý, tính toán và lượng giá các hoạt động y tế v.v... Như vậy tin tức phải không hề thiếu và toàn diện.

Tính chủ yếu xác, khách hàng quan

Thông tin phản chiếu một biện pháp đúng đắn, trung thực bạn dạng chất, yếu tố hoàn cảnh của vụ việc sức khỏe/ y tế của địa phương. 

Thông tin không dựa vào vào ý thức, ý chí của nhỏ người. Thông tin thông tin đúng thực sự không thêm bớt, làm sai lệch thông tin. đều người khác nhau khi thực hiện thông tin đều sở hữu nhận định tương tự như nhau. Tin tức thu được từ rất nhiều nguồn khác nhau nhưng vẫn cho công dụng về sức khỏe, bệnh tật giống nhau.

Tính nhạy

Thông tin cần nhạy cảm cùng với sự biến hóa của đối tượng. Thông tin có thể đo lường được những đổi khác rất nhỏ của đối tượng người sử dụng hoặc với lượng rất ít tin tức nhưng vẫn giám sát được sự đổi khác của vấn đề.

Tính cập nhật

Thông tin của vấn đề sức khỏe xảy ra sớm nhất với mốc thời hạn sử dụng thông tin. Tin tức càng update càng có ý nghĩa sâu sắc trong quản ngại lý, nhất là lúc lập chiến lược y tế. Ví dụ: Lập planer y tế năm 2004 rất cần được có thông tin y tế năm 2003.

Tính quánh hiệu

Sự chuyển đổi của tin tức phản ánh sự đổi khác của đối tượng/vấn đề, chứ chưa hẳn do tác động của các yếu tố khác. Ví dụ như tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi chuyển đổi phản ánh sự biến đổi của mức sinh.

Tính triển khai và solo giản

Việc thu thập thông tin thuận tiện và rất có thể tính được những chỉ số/ chỉ tiêu một cách đơn giản và dễ dàng trong những điều kiện nguồn lực mang lại phép.

Tầm đặc biệt của tin tức trong công tác thống trị y tế

Trong công tác cai quản y tế không thể thiếu thông tin nói thông thường và tin tức y tế nói riêng. Tin tức cần cho mọi quy trình trong quá trình làm chủ cũng như từng chu trình quản lý. Không có thông tin vẫn không xác định được các vấn đề mức độ khỏe, chọn lọc ưu tiên, lập kế hoạch, theo dõi giám sát và đo lường và đánh giá. 

Trong công tác làm chủ thông tin cần khắc phục một vài vấn đề theo "Luật Finagle":

Thông tin đang có thì chưa phải là tin tức muốn có.

Thông tin hy vọng có chưa hẳn thông tin đề xuất có.

Thông tin cần phải có thì chưa hẳn là thông tin chúng ta cũng có thể thu thập được.

Thông tin hoàn toàn có thể thu thập được thì đắt hơn khả năng có thể chi trả.

Thu thập, giữ trữ, trình bày thông tin là 1 trong các hoạt động quan trọng vào công tác thống trị thông tin y tế. Vấn đề cơ bản được nêu ra trong công tác cai quản thông tin là tin tức được tích lũy và sử dụng như vậy nào? trong phạm vi nào, vào thời gian nào và vì chưng ai sử dụng?. 

Nếu ta đề nghị thêm các thông tin để đưa ra quyết định thì các thông tin nào rất cần phải khẳng định, dạng tin tức nào buộc phải có, tin tức được sử dụng thực sự là gì? Thông tin rất có thể dưới một vài dạng như: Số liệu định lượng về các sự câu hỏi cụ thể, có thể là số tuyệt đối hay số tương đối, ví dụ như con số bác sỹ tại một cửa hàng y tế, phần trăm bệnh nhân tử vong của một loại căn bệnh trong năm, hay số liệu định tính như dìm thức của xã hội về chất lượng dịch vụ quan tâm sức khỏe. Một trong những thông tin đặc trưng như các trường thích hợp bệnh mới mắc của một vụ dịch rất cần phải được cập nhật thường xuyên, vào khi một vài chỉ số như cung cấp nước mang đến hộ gia đình hay trình độ văn hóa ở tín đồ lớn thường thay đổi chậm nên nên được report định kỳ. Một vài thông tin đã có được từ các số liệu ghi chép hằng ngày của các dịch vụ quan tâm sức khỏe và được báo cáo theo một khối hệ thống qui định.

Các dạng thức của tin tức y tế

Tỷ số (Ratio): Tỷ số là một trong những phân số, trong những số đó tử số có thể không thuộc mẫu số:

A

Tỷ số = ------ ; (trong đó A không giống B)

B

Tỷ trọng (Proportion): Tỷ trọng là 1 trong những phân số, trong số đó tử số là 1 phần của chủng loại số và có cùng solo vị đo lường và thống kê như nhau:

A

Tỷ trọng = -------- 

A + B

Tỷ lệ xác suất (Percentage): tỷ lệ phần trăm hệt như tỷ trọng, tuy nhiên được nhân với 100%. Xác suất phần trăm cho biết thêm số lượng của tử số tính cho 100 đơn vị chức năng của mẫu

A

Tỷ lệ % = -------- x 100

A + B

Tỷ suất (Rate): Tỷ suất là một phân số dùng để thống kê giám sát tốc độ nuốm đổi, trong những số đó tử số là những sự kiện (sinh, chết, bệnh dịch tật... ) và chủng loại số là số lượng cá thể có công dụng sinh ra “sự kiện” kia ( dân sinh chung, số trẻ em

Số “sự kiện” xảy ra trong tầm thời gian xác định thuộc 1 quần thể vực

Tỷ suất = --------------------------------------------------------------------------------------- con số trung bình cá thể có chức năng sinh ra “sự kiện” đó trong khu vực đó cùng thời gian

Xác suất (Probability): công thức tính tương tự như như tỷ suất, nhưng mẫu mã số là con số cá thể có chức năng sinh ra “sự kiện” đó vào thời điểm ban đầu quan sát, chưa hẳn là số lượng cá thể vừa phải của thời kỳ quan tiền sát.

Số “sự kiện” xảy ra trong tầm thời gian xác minh thuộc 1 khu vực vực

Xác suất = ----------------------------------------------------------------------------------------

số lượng cá thể có tác dụng sinh ra “ sự khiếu nại “ đó vào thời điểm bước đầu quan giáp trong khoanh vùng đó thuộc thời gian

Số mức độ vừa phải (Mean): có công thức tính:

X1+ X2 + X3 +... + Xn

Số vừa đủ = -----------------------------

n

Hệ thống phân loại tin tức y tế và các chỉ số/ tiêu chí y tế cơ bản

Có vô số cách thức phân loại tin tức y tế không giống nhau tuỳ trực thuộc vào mục đích của người sử dụng, quánh tính của các thông tin cùng các nghành nghề dịch vụ y tế/ sức khỏe. Hay có các nhóm tin tức y tế/ sức khỏe sau:

Nhóm tin tức về tình trạng sức khỏe và các yếu tố tác động ảnh hưởng đến sức khỏeNhóm tin tức về dân số

Dân số trung bình thân năm, số phụ nữ 15-49 tuổi, tổng số trẻ nhỏ 0-4 tuổi, tổng số số lượng dân sinh từ 5-14 tuổi, tổng số dân số trên 65 tuổi, tổng thể hộ gia đình, tỷ suất sinh thô, tổng tỷ suất sinh, tỷ suất chết thô, tỷ suất tăng dân số tự nhiên, tỷ suất chết trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ số chết mẹ, xác suất phát triển dân sinh hàng năm, tỷ lệ phần trăm dân số tín đồ lớn biết chữ theo giới, phần trăm dân số phụ thuộc, triển vọng sống trung bình lúc sinh v.v... 

Nhóm tin tức về tởm tế- văn hoá - làng mạc hội

Kinh tế (chỉ số phát triển con fan - HDI, chỉ số đói nghèo, chỉ số thu nhập v.v... ), chuyên môn văn hoá, giáo dục, giáo dục sức khỏe, nước sạch và dọn dẹp vệ sinh môi trường (tỷ lệ tiếp cận cùng với nước sạch, tỷ lệ dân số gồm hố xí hợp dọn dẹp và sắp xếp v.v... ), lối sống (chỉ số về hút thuốc lá và liên quan giữa bệnh tật và thuốc lá lá v.v... ). 

Nhóm thông tin về mức độ khỏe, bệnh tật

Tuổi lâu trung bình, sức khỏe trẻ em (Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, phần trăm tử vong chu sinh, tỷ lệ suy bổ dưỡng trẻ em, xác suất trẻ sơ sinh thấp cân nặng v.v... ), sức khỏe sinh sản (Tỷ lệ tử vong mẹ, tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi, tổng tỷ suất sinh), quy mô bệnh tật, tử vong v.v...

Nhóm thông tin về thương mại dịch vụ y tế

Tỷ lệ tiếp cận, sử dụng những dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, âu yếm sức khỏe khoắn bà mẹ, trẻ em, mối cung cấp lực cùng tổ chức quản lý hệ thống y tế v.v... 

Nhóm tin tức đầu vào, hoạt động, tác động, đầu raNhóm thông tin về đầu vào

Gồm các chỉ số làm phản ánh những loại và con số nguồn lực của ngành ( con số cơ sở y tế, chóng bệnh, nhân lực, tởm phí, trang thiết bị cùng thuốc men).

Nhóm thông tin về hoạt động

Gồm các chỉ số đề đạt các hoạt động vui chơi của ngành Y tế (hoạt động khám bệnh, chữa trị bệnh, sức khỏe sinh sản và chiến lược hoá gia đình, hoạt động vui chơi của các chương trình y tế).

Nhóm thông tin về đầu ra

Gồm các chỉ số làm phản ánh tác dụng đầu ra trước đôi mắt của các hoạt động y tế ( những chỉ số mức sử dụng thương mại & dịch vụ y tế, năng lực tiếp cận, unique dịch vụ y tế, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong) .

Nhóm tin tức về tác động

Gồm những chỉ số đề đạt tác động lâu dài hơn và toàn diện của các hoạt động y tế ( Tuổi lâu trung bình khi sinh, mô hình bệnh tật với tử vong, chiều cao trung bình). Các chỉ số này thường chuyển đổi chậm, đề nghị cần review 5 - 10 năm / lần.

Nhóm thông tin định tính và định lượngThông tin định lượng

Khi giá bán trị của rất nhiều thông tin được bộc lộ bằng các con số (8 % trẻ em sơ sinh có cân nặng Thông tin định tính

Khi giá chỉ trị của rất nhiều thông tin được thể hiện bằng những chữ hoặc cam kết hiệu (Trình độ văn hoá: mù chữ, biết chữ. Hoạt động vui chơi của Trạm y tế xã: Tốt, khá, trung bình, nhát v.v... ).

Các tiêu chí cơ phiên bản y tế cơ sở

Quyết định số 2553/2002/QĐ-BYT ngày 4 tháng 7 năm 2002 của cục trưởng cỗ Y tế phát hành 121 chỉ tiêu cơ phiên bản ngành y tế vn và 97 chỉ tiêu cơ phiên bản y tế cơ sở. Phần nhiều chỉ tiêu y tế này được phân cấp làm chủ theo những tuyến y tế khác biệt từ đường y tế trung ương (Bộ Y tế), đường tỉnh, đường huyện và đến tuyến xã. Dưới đó là cách tính và chân thành và ý nghĩa của một trong những chỉ tiêu cơ bản y tế cơ sở:

Các chỉ tiêu về tình trạng bệnh tật, tử vong

Tỷ suất mắc, chết các bệnh dịch lây và bệnh quan trọng/10 000 dân.

Tỷ lệ mắc, chết 10 bệnh tối đa của huyện/10 000 dân.

Cơ cấu bệnh tật và tử vong tại huyện ( % từng nhóm bệnh theo ICD-X ).

Các tiêu chuẩn này dùng để phân tích quy mô bệnh tật và xác định nhu cầu sức khỏe của dân chúng mỗi vùng trong khoảng thời gian xác định.

Các tiêu chí về vận động khám trị bệnh

Các chỉ tiêu bình thường về hoạt động khám chữa bệnh

Số lần khám dịch trung bình/ người/ năm: Là mốc giới hạn khám căn bệnh trung bình cho 1 người dân trong thời điểm báo cáo. Tiêu chuẩn này được tính bằng phân tách tổng tần số khám của toàn bộ các một số loại khám vào trong năm báo cáo cho số lượng dân sinh trung bình của năm đó.

Tỷ lệ lượt BN khám chữa nội trú/ 1000 dân.

Tỷ lệ lượt BN chữa bệnh ngoại trú/ 1000 dân.

Các tiêu chuẩn này sử dụng để đánh giá tình hình sức khỏe của mỗi quốc gia, mỗi vùng và thực trạng hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, đo lường nhu cầu dịch vụ y tế, bằng phẳng nguồn lực giao hàng nhu mong KCB. 

Các tiêu chí về hoạt động ngoại trú khám đa khoa

Tổng số lượt fan khám bệnh: Một lần xét nghiệm bệnh là một trong những lần bệnh nhân được bác sĩ thăm thăm khám về lâm sàng hoặc kết phù hợp với cận lâm sàng tốt với các thủ thuật dò la khác nhằm mục tiêu mục đích chẩn đoán căn bệnh và hướng đẫn điều trị. Tiêu chí này dùng reviews lưu lượng bệnh nhân đến căn bệnh viện, trên các đại lý đó khẳng định nhu ước về khám bệnh lý của từng vùng dân cư.

Tổng số lượt người bệnh điều trị nước ngoài trú: người bệnh điều trị nước ngoài trú là đa số BN sau lúc đến khám đầu tiên được lập hồ sơ bệnh dịch án, đầu tư điều trị từng đợt, dịch nhân rất có thể điều trị tận nhà hoặc vẫn thao tác làm việc nhưng được y sĩ theo dõi định kỳ, liên tục khám lại nhiều lần và điều trị theo đối chọi có biên chép vào bệnh lịch giữa những lần khám cho tới khi khỏi bệnh hoặc ổn định định.

Các tiêu chuẩn về vận động nội trú cơ sở y tế

Công suất sử dụng giường bệnh: Là tỷ lệ tỷ lệ sử dụng giường bệnh dịch so với chiến lược được giao của một khám đa khoa hoặc là số ngày sử dụng trung bình một giường bệnh dịch (Sn) trong năm báo cáo. Phương pháp tính như sau:

 

TS ngày chữa bệnh nội trú thực tiễn trong một năm xác định của khám đa khoa

= -------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 

Số giường được duyệt theo planer trong một năm khẳng định x 365 ngày

Hoặc:

TS ngày khám chữa nội trú thực tiễn trong một năm khẳng định của bệnh viện

Sn = -------------------------------------------------------------------------------------------

Số giường trung bình trong cùng thời điểm báo cáo 

Số ngày sử dụng bình quân một giường căn bệnh là chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động vui chơi của bệnh viện. Giả dụ số ngày sử dụng giường trung bình tăng lên chứng minh rằng số giường khám đa khoa đã được áp dụng triệt nhằm không lãng phí. Tuy vậy không có nghĩa là để đảm bảo đạt tiêu chí ngày thực hiện giường mà bệnh dịch viện cần nhận cả những bệnh nhân không đúng tuyến, nhận các bệnh nhân không quan trọng phải khám chữa nội trú cũng như kéo lâu năm ngày khám chữa của bệnh dịch nhân. Cho nên vì vậy khi phân tích đánh giá kết quả của cơ sở y tế cần phối hợp nhiều tiêu chí phản ánh từng mặt hoạt động của bệnh viện.

Số ngày điều trị trung bình của một người mắc bệnh được tính bằng phương pháp chia tổng thể ngày khám chữa trong kỳ report cho tổng số người bệnh điều trị nội trú trong kỳ báo cáo. 

Số ngày chữa bệnh trung bình của một bệnh nhân ra viện được tính bằng cách chia tổng cộng ngày điều trị của rất nhiều bệnh nhân ra viện và chết cho tổng số người mắc bệnh ra viện và chết trong kỳ báo cáo.

Hai tiêu chuẩn này phản bội ánh chất lượng công tác của căn bệnh viện. Tuỳ theo từng bệnh, team bệnh, mức độ bệnh, đội tuổi hay các đặc điểm khác của người bệnh và quality công tác xét nghiệm chữa bệnh tình của bệnh viện mà ngày khám chữa trung bình của một bệnh nhân hay ngày khám chữa trung bình của một người bị bệnh ra viện được rút ngắn hay kéo dài. Giả dụ số ngày điều trị trung bình của một người bị bệnh càng rút ngắn thì bệnh nhân càng giường được quay lại với cuộc sống thường ngày bình thường. Không hẳn vì rút ngắn thời hạn điều trị mà lương y cho người bị bệnh ra viện sớm. Ngày điều trị của bệnh nhân nhờ vào vào unique chẩn đoán đúng mực bệnh đến chính sách phục vụ dung dịch men ăn uống nghỉ ngơi và chính sách hộ lý. Cho nên vì vậy việc rút thời gian ngắn điều trị là rất cần thiết .

Vòng quay giường bệnh: là số người bệnh trung bình tính trên 1 giường bệnh lý của một khám đa khoa trong 1 năm xác định

tổng cộng BN khám chữa nội trú của một BV vào năm khẳng định

Vòng tảo giường căn bệnh = -------------------------------------------------------------------- Số giường dịch kế hoạch trong cùng năm 

Chỉ tiêu này cần sử dụng để giám sát và đo lường khả năng thu dung người mắc bệnh và chữa bệnh của bệnh viện

Các tiêu chí về sức khỏe sinh sản

Tỷ lệ thiếu nữ (PN) 15-35 tuổi được tiêm chống uốn ván (UV) trường đoản cú 2 mũi trở lên (%).

PN 15-35 tuổi vẫn tiêm UV ≥ 2 mũi của một khu vực trong thời gian xác định

= ------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Tổng số phụ nữ 15-35 tuổi của quanh vùng đó thuộc thời gian

Chỉ tiêu này dùng làm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phòng uốn ván mang lại trẻ sơ sinh.

Tỷ lệ thiếu phụ (PN) bao gồm thai được tiêm chống uốn ván (UV) từ bỏ 2 mũi trở lên (%).

PN tất cả thai vẫn tiêm UV≥ 2 mũi của một khu vực trong thời gian xác định

= ----------------------------------------------------------------------------------- x 100%  

Tổng số phụ nữ có thai của khu vực đó thuộc thời gian 

Chỉ tiêu này cần sử dụng để review tình hình phòng ngừa uốn ván sơ sinh của một khu vực hoặc địa phương.

Tỷ lệ thiếu nữ đẻ được đi khám thai từ 3 lần trở lên trên (%).

thiếu phụ đẻ được thăm khám thai ≥ 3 lần của một khu vực trong thời gian khẳng định

-= -------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Tổng số thiếu phụ đẻ của khoanh vùng đó thuộc thời gian 

Tổng số bà mẹ đẻ trong kỳ report được cán bộ y tế chăm lo

= ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %

Tổng số người mẹ đẻ của khu vực đó cùng thời gian 

Tỷ lệ thiếu nữ sinh tại cơ sở y tế (%)

Tổng số mẹ đẻ tại cơ sở y tế trong kỳ report  

= ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %

Tổng số mẹ đẻ tại tất cả các vị trí khác nhau thuộc thời gian 

Bốn tiêu chí này phản ảnh tình hình chăm sóc thai sản của một khu vực hoặc địa phương và dùng làm phát hiện sớm yếu ớt tố nguy hại đến bà bầu và bầu nhi. 

Tỷ lệ vị thành niên tất cả thai (%).

Tổng số thanh nữ Các tiêu chí về chăm lo sức khỏe trẻ em

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nặng của trẻ nhỏ dưới 5 tuổi (%).

Tỷ lệ suy bồi bổ của trẻ em dùng để reviews tình hình tài chính của một quần thể vực, non sông và tình hình chăm sóc sức khoẻ trẻ em em.

Tỷ lệ trẻ em đẻ rẻ cân (có trọng lượng dưới 2500 gam): Là phần trăm (%) trẻ đẻ ra có khối lượng dưới 2.500 gam trên tổng thể trẻ đẻ sinh sống được cân nặng thuộc một khoanh vùng trong một thời gian xác định.

Tỷ lệ này cần sử dụng để reviews tình hình tài chính của một quần thể vực, nước nhà và tình hình âu yếm sức khoẻ bà bầu khi mang thai.

Tỷ lệ trẻ em em những chỉ tiêu về phòng chống các bệnh buôn bản hội

Tỷ suất mắc (chết) vì chưng lao (%).

Tỷ suất mắc (chết) do căn bệnh sốt lạnh (%).

Số fan nhiễm HIV & AIDS bắt đầu phát hiện: Là số người mới được phát hiện tại nhiễm HIV và aids của một quanh vùng trong thời kỳ báo cáo. 

Số người chết vị AIDS: Là tổng số tín đồ chết vì chưng bị sida của một khu vực trong thời gian báo cáo.

Bốn chỉ tiêu này sử dụng để nhận xét kết quả buổi giao lưu của chương trình phòng kháng Lao, phòng phòng sốt rét mướt và nguy cơ của HIV/AIDS, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phòng phòng HIV/AIDS.

Nguồn số liệu/ thông tin y tế cùng phương pháp, phương pháp thu thập

Thông tin từ sổ sách vở cáo

Đây là nguồn tin tức thường xuyên, việc tích lũy thông tin trường đoản cú sổ sách hay không cạnh tranh khăn, tương đối đơn giản và dễ dàng và không nhiều tốn kém, có thể thu thập vào ngẫu nhiên thời gian nào.

Khai thác những thông tin tự sổ sách tùy ở trong vào mục đích của fan quản lý. Để sổ sách, báo cáo là nguồn thông tin an toàn thì yêu cầu cơ phiên bản là đề xuất có những mẫu sổ sách báo cáo thống nhất, thống trị việc biên chép số liệu hàng ngày vào sổ sách đầy đủ, giám sát các chỉ số/chỉ tiêu y tế đề nghị theo phương pháp thống nhất.

Thông tin từ các cuộc điều tra phỏng vấn

Đây là mối cung cấp thông tin quan trọng vì nó hỗ trợ các số liệu tương đối chính xác, kịp thời, thỏa mãn nhu cầu được các yêu mong của công tác thống trị nhất là thống trị các lịch trình y tế.

Các cuộc điều tra phỏng vấn thường triệu tập vào những chủ đề rõ ràng tùy thuộc mục đích của cuộc khảo sát nghiên cứu, review tình hình sức khỏe bệnh tật hay các dịch vụ chăm lo sức khỏe. Tổ chức các cuộc điều tra nghiên cứu thường tốn kém, cần sẵn sàng nguồn lực cùng phải sẵn sàng chu đáo các công chũm để tích lũy thông tin như những bộ câu hỏi để bỏng vấn cá nhân hay hộ gia đình, các bảng kiểm để quan sát review thu thập thông tin. Để tích lũy thông tin trong những cuộc điều tra người ta sử dụng hai nhiều loại phương pháp:

Phương pháp định lượng: ví dụ như dùng những bộ câu hỏi bao gồm cả câu hỏi đóng và thắc mắc mở để rộp vấn cá nhân hay hộ gia đình.

Phương pháp định tính: sử dụng một số câu hỏi gợi ý để trao đổi với một tổ người nào đó để thu thập thông tin. Thực hiện bộ thắc mắc bán cấu tạo để tích lũy thông tin sâu của cá thể các bên quản lý, lãnh đạo về một sự việc nào đó nên quan tâm.

Quan sát, bảng kiểm

Quan cạnh bên là trực tiếp quan sát thấy bởi mắt, đây là cách tích lũy thông tin bao gồm xác. Thường sau thời điểm quan sát thông tin phải được khắc ghi vào những bộ thắc mắc đã sẵn sàng sẵn xuất xắc vào những bảng kiểm.

Bảng kiểm cũng là 1 bộ câu hỏi nhưng có cấu tạo không như 1 bộ câu hỏi thông thường mà thường theo một nhà đề trình độ nhất định. Các thắc mắc trong bảng kiểm bao quát toàn bộ nội dung một vấn đề trình độ chuyên môn cụ thể, theo tuần tự công việc trước sau của vấn đề chuyên môn đó.

Máy vi tính (truy cập thông tin trên mạng; ghi dìm trên thực địa)

Hiện nay trong lĩnh vực thống trị thông tin y tế đã ban đầu sử dụng cho máy vi tính. Dựa vào các lịch trình phần mềm bạn có thể xử lý được một lượng thông tin rất cao chỉ vào một khoảng thời gian ngắn, ra đời được những chỉ tiêu/chỉ số y tế theo những cách đo lường và thống kê thống nhất, đồng thời hoàn toàn có thể truyền thông tin đi hoặc truy vấn được thông tin hối hả thông qua mạng. Chúng ta cũng có thể lưu giữ tin tức trên những máy vi tính.

Các câu chữ cơ phiên bản trong quản lý thông tin y tế

Thu thập số liệu

Số liệu rất có thể được thu thập từng ngày từ bỏ các buổi giao lưu của các các đại lý y tế. Sự việc cơ phiên bản trong quản lý thông tin ở đây là phải cai quản thống nhất các biểu chủng loại sổ sách ghi chép ban đầu và giám sát đúng các chỉ số theo phương pháp tính đã được thống nhất. Cùng với y tế đường cơ sở, tốt nhất là tuyến đường xã thì việc tích lũy và hỗ trợ cho tuyến đường trên những số liệu ban đầu chính xác, không thiếu về thực trạng sức khỏe, bị bệnh và các vận động y tế đang có tác động đến hoạch định các kế hoạch vận động chung của ngành y tế.

Số liệu hoàn toàn có thể được tích lũy từ các chương trình y tế. Cần phối kết hợp các biểu mẫu báo cáo của các chương trình để rất có thể sử dụng chung một vài thông tin cho nhiều chương trình, tránh trùng lặp, lãng phí.

Số liệu hoàn toàn có thể được tích lũy qua các cuộc điều tra. Vấn đề làm chủ thông tin ở đấy là xác định rõ các loại tin tức cần thu thập, chuẩn bị tốt các công cụ tích lũy thông tin với thử nghiệm biện pháp trước khi tích lũy chính thức. Tổ chức triển khai tập huấn đội ngũ cán bộ tham gia các cuộc khảo sát là cần thiết để tránh những sai lệnh do tích lũy thông tin. Nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan trong quá trình thu thập thông tin, tuyệt nhất là các cuộc khảo sát lớn đề xuất tổ chức hệ thống giám sát nghiêm ngặt chất lượng trong quá trình thu thập và cách xử trí thông tin. Các vận động thu thập thông tin thường xuyên của các cơ sở y tế cũng cần được theo dõi, giám sát định kỳ hoặc bỗng xuất để nâng cấp chất lượng thông tin nói chung.

Phân tích số liệu

Phân tích số liệu là một trong những bước hết sức quan trọng đặc biệt nhằm chuyển những số liệu thô thành những chỉ số biểu lộ các vấn đề mà nhà làm chủ quan tâm, ví như các xác suất về sử dụng các dịch vụ y tế, xác suất tiếp cận, phần trăm bao phủ, hoặc những mối đối sánh tương quan giữa những yếu tố như môi trường thiên nhiên và mức độ khỏe, văn hóa truyền thống và mức độ khỏe, tuổi và mắc bệnh v.v. Hiện giờ máy tính đã đóng vai trò không còn sức đặc biệt quan trọng trong việc sử lý cùng phân tích tin tức nhất là những cuộc khảo sát nghiên cứu về thực trạng sức khỏe cùng các vận động y tế vào phạm vi rộng.

Trình bày số liệu

Trình bày những số liệu là một khâu đặc biệt quan trọng của quản lý thông tin. Số liệu được trình diễn rõ ràng, đầy đủ sẽ cung cấp cho những người sử dụng những tin tức cần thiết. Thường thì các số liệu rất có thể được biểu lộ dưới dạng các bảng số liệu hay các biểu đồ. 

Bảng số liệu

Bảng hay được dùng để trình bày những số liệu bên dưới dạng gia tốc và phần trăm %. Bảng hoàn toàn có thể trình bày số liệu của một đổi mới số hoặc một số trong những biến số. Ví dụ như bảng trình bày một đổi mới số:

Bảng 6.1. phân bổ số bạn đến khám căn bệnh theo chuyên môn văn hoá

Trình độ văn hoá

Số lượng

Tỷ lệ %

1. Băn khoăn chữ

4

2%

2. Biết hiểu biết viết

10

5%

3. Cấp cho I

36

18%

4. Cấp II

90

45%

5. Cấp III

40

20%

6. Đại học/Sau đại học

20

10%

Tổng số

200

100%

Ví dụ bảng trình bày hai vươn lên là số:

Bảng 6.2. phân bổ số trẻ em đến khám căn bệnh theo tuổi với giới

Khi trình bày theo bảng cần để ý ghi số bảng, thương hiệu bảng, tiêu đề của những hàng, cột vào bảng phải rõ ràng.

Biểu đồ

Biểu vật dụng thường được áp dụng để biểu lộ các số liệu rất có thể so sánh được về tần số, xác suất giữa các nhóm đối tượng người tiêu dùng theo thời gian, theo quần thể vực, theo tiêu thức phân loại... Biểu đồ thông thường được thực hiện là biểu đồ ngoại hình cột đứng, cột nằm hướng ngang hoặc hình tròn. Nếu biểu lộ các biến hóa số trở thành thiên theo thời hạn liên tục có thể sử dụng biểu đồ con đường thẳng (còn call là hình dây).

Tùy theo từng ngôi trường hợp rõ ràng cần chọn những bảng xuất xắc biểu trang bị để trình diễn số liệu mang đến thích hợp. Kèm theo những bảng, biểu đồ cần phải có những ý kiến phân tích dấn địch kết quả các thông tin giành được từ những bảng biểu. 

Báo cáo và thông tin các thông tin y tế

Việc report và hỗ trợ đầy đủ những thông tin y tế cho đúng nơi, đúng fan và đúng thời hạn là một trong những chức năng cơ bạn dạng của người tích lũy và làm chủ thông tin. Những thông tin y tế nên được hỗ trợ theo tuyến, tới gần như người làm chủ ra đưa ra quyết định về CSSK và mang lại những tổ chức triển khai có liên quan của địa phương. Các vấn đề phát hiện ra không được thông báo hoặc thông tin quá lờ đờ thì sẽ không có giá trị. Cung cấp tin đúng thời gian và đúng kênh là 1 trong những yếu tố hết sức quan trọng, ví dụ như trong trường hợp xảy ra những vụ dịch. Mỗi con đường cần khẳng định rõ các thông tin nào cần báo cáo, dưới dạng nào với qua kênh nào. Các thông tin quan trọng đặc biệt cần được lưu trữ, phân tích, thông tin và có người chịu trách nhiệm làm chủ các tin tức này.

Sử dụng và lưu giữ thông tin

Những các đại lý thống kê báo cáo thông tin cũng tương tự những vị trí nhận báo cáo thống kê cần sử dụng ngay những thông tin để làm chủ các hoạt động y tế. Rõ ràng các thông tin hoàn toàn có thể sử dụng cho những hoạt động quản lý chính như: lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, xác minh vấn đề buộc phải ưu tiên theo dõi, giám sát, tấn công giá. Các thông tin báo cáo còn cần cho những nhà quản lý hoạch định các chính sách, chiến lược, kế hoạch lâu dài hơn trong cách tân và phát triển ngành y tế.

Những nơi report thông tin và chỗ nhận báo cáo thông tin đều rất cần phải lưu giữ những thông tin một cách hệ thống để sử dụng lâu dài hơn cho công tác cai quản ngành y tế ở số đông tuyến.

Một số lý lẽ trong phân phát triển hệ thống thông tin y tế

Phát triển hệ thống thông tin bắt buộc là một phần tử không thể tách bóc rời của tổng thể sự nghiệp cải cách và phát triển y tế ở đều tuyến. Thu thập thông tin ko thể bóc tách rời với công tác làm việc quản lý. Một vài nguyên tắc dưới đây cần được coi như xét trong phân phát triển khối hệ thống thông tin.

Tất cả các thông tin đa số phải chi tiêu nguồn lực vì vậy phải được sử dụng.

Tăng cường thu thập và áp dụng thông tin cần phải xem như một vận động không thể thiếu hụt để bức tốc các thương mại dịch vụ và các chương trình y tế.

Tất cả những thông tin được báo cáo ở những cấp cần được sử dụng mang đến công tác quản lý ở cấp cho đó.

Xem thêm: Ra Mắt Ứng Dụng Khai Báo Sức Khỏe Điện Tử 4+, Sổ Sức Khỏe Điện Tử

Thay đổi các thông tin cần tích lũy chỉ lúc nào thấy các chuyển đổi đó là thực sự quan trọng để tăng cường các thương mại dịch vụ y tế.

Khi chọn các chỉ số y tế để thực hiện trong làm chủ y tế ở các tuyến cần xem xét một số sự việc sau:

Các chỉ số có thuận tiện tính toán từ những nguồn số liệu thu thập mỗi ngày không?

Các chỉ số hoàn toàn có thể hiện được sự biến hóa trong một thời hạn ngắn không?

Các chỉ số có đại diện thay mặt cho nhóm dân được niềm nở không?

Các chỉ số có dễ dàng khi thực hiện để đối chiếu giữa những cơ sở không? 

Các chỉ số bao gồm đo đạc được các tân tiến theo hướng tiến hành được các chỉ tiêu và kim chỉ nam của những chương trình âu yếm sức khỏe không? 

Khái quát lác về hệ thống thông tin report trong ngành y tế

Hệ thống tổ chức thống kê y tế Việt Nam

Thống kê report y tế được thực hiện trong toàn bộ các khám đa khoa và các cơ quan gồm liên quan. Trong hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế, mỗi con đường y tế đều phải sở hữu cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác thống kê y tế. Việc đăng ký, tích lũy thông tin, tổng hợp báo cáo được thực hiện tại các cơ sở cùng tuần tự report từ thấp lên rất cao theo bậc thang của những tuyến y tế. Thống kê report còn được thực hiện theo từng trình độ hẹp của ngành. Ví dụ báo cáo thống kê bệnh viện, hệ y học dự phòng v.v...

Các bộ phận tổ chức chịu trách nhiệm công tác thống kê report y tế: (xem hình 6.1).

Bộ Y tế: Vụ kế hoạch - Tài chính, trong số ấy có Phòng thống kê lại tin học

Sở Y tế: thành phần thống kê tổng hợp

Phòng y tế huyện bao gồm cán bộ làm những thống kê tổng hợp, khám trị bệnh, thống kê y tế dự trữ và sức khỏe sinh sản 

Trạm y tế xã, phường: Trưởng trạm y tế xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai ghi chép các thông tin thuở đầu và hoàn thiện báo cáo thống kê theo quy định.

Tổ chức những thống kê của Sở y tế giao thông vận tải.

Tổ chức thống kê của các cơ sở y tế chào bán công, dân lập, bốn nhân: cần có tín đồ làm thống kê, report tình hình vận động theo quy định của bộ Y tế.

*

Hình 6.1. Sơ đồ hệ thống thống kê, report y tế Việt Nam

Sổ ghi chép thuở đầu tại trạm y tế xã

Theo đưa ra quyết định của bộ Y tế số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04 tháng 07 năm 2002, trạm y tế xã thực hiện 9 chủng loại sổ cùng 01 mẫu mã phiếu theo dõi bệnh dịch do bộ Y tế ban hành:

Sổ A1/YTCS: Sổ đi khám bệnh.

Sổ A2.1/YTCS: Sổ tiêm chủng vaccin trẻ em em.

Sổ A2.2/YTCS: Sổ tiêm chủng vaccin viêm não, tả, yêu quý hàn.

Sổ A3/YTCS: Sổ thăm khám thai.

Sổ A4/YTCS: Sổ đẻ.

Sổ A5/YTCS: Sổ nạo hút bầu và kế hoạch hoá gia đình.

Sổ A6/YTCS: Sổ theo dõi nguyên nhân tử vong.

Sổ A7/YTCS: Sổ phòng chống căn bệnh sốt rét.

Sổ A8/YTCS: Sổ theo dõi người bị bệnh tâm thần.

Sổ A9/YTCS: Sổ cai quản bệnh nhân lao.

Sổ A10/YTCS: Phiếu theo dõi căn bệnh phong.

Các sổ ghi chép ban đầu của trạm y tế thôn là nguồn đưa thông tin thường xuyên, quan lại trọng. Nhờ vào các số liệu từ những sổ sách ghi chép thuở đầu này nhằm tính các chỉ tiêu thống kê cơ bản quy định cho y tế cơ sở. Do vậy mỗi trạm y tế cần phân công cụ thể trách nhiệm mang lại cán cỗ ghi chép không thiếu các thông tin mỗi ngày và tổng hợp report theo cơ chế chung. 

Phải địa thế căn cứ vào quy chế thống kê mà cỗ Y tế đã phát hành để đo lường đúng các chỉ tiêu y tế ở tuyến đường cơ sở. Mỗi tiêu chí y tế phải khẳng định rõ tử số và mẫu số là gì, giai đoạn thời hạn thu thập số liệu.

Hướng dẫn sử dụng report thống kê y tế xã

Báo cáo thống kê lại y tế làng mạc theo 7 biểu sẽ được bộ Y tế phát hành như sau:

Biểu 1: số lượng dân sinh và sinh tử. nguồn số liệu khai quật từ sổ đẻ A4, sổ tử vong A6 với số liệu thống kê của ủy ban nhân dân xã. Kỳ báo cáo là 12 tháng.

Biểu 2: gớm phí, cán bộ Y tế, cơ sở trang đồ vật tại trạm. nguồn số liệu khai thác từ list cán cỗ của trạm, bệnh từ thu chi, báo cáo của y tế thôn. Kỳ report kinh phí vận động tại trạm sản phẩm quý (3,6,9 cùng 12 tháng), report cán cỗ Y tế là 6 - 12 tháng.

Biểu 3: Tình hình quan tâm sức khỏe trẻ em. Nguồn số liệu khai quật từ sổ tiêm chủng A2.1, A2.2, sổ đẻ A4, sổ tử vong A6. Kỳ report hàng quý (3,6,9 cùng 12 tháng).

Biểu 4: bảo đảm sức khỏe mẹ và planer hoá gia đình. Nguồn số liệu khai quật từ sổ khám dịch A1, sổ đi khám thai A3, sổ đẻ A4, sổ nạo hút thai cùng KHHGD A5. Kỳ report hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 5: hoạt động khám chữa bệnh. nguồn số liệu từ sổ thăm khám A1. Kỳ report hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 6: chuyển động phòng bệnh. Nguồn số liệu tự số A7, A8, A9, Phiếu A10, chương trình HIV/AIDS, thống kê ủy ban nhân dân xã. Kỳ báo cáo hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 7: Các dịch bệnh lây và những bệnh quan liêu trong: mối cung cấp số liệu từ bỏ sổ khám bệnh A1 và sổ tử vong A6. Kỳ báo cáo hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Hướng dẫn sử dụng report thống kê y tế quận, huyện

Theo quy định của bộ Y tế, báo cáo thống kê y tế quận thị xã theo định kỳ có 15 biểu, vào đó báo cáo hàng quý tự biểu 9 đến biểu 15. Report 6 mon với những biểu 5,6,7 với biểu 9 cho biểu 15. Report cả năm với toàn bộ 15 biểu.

Biểu 1: tin tức về dân số, hành bao gồm và các đại lý trạm y tế xã phường. nguồn số liệu từ cục thống kê tỉnh giấc thành phố, phòng thống kê lại huyện, báo cáo của huyện. Kỳ report 12 tháng.

Biểu 2: tin tức về sinh tử. Nguồn số liệu từ report xã, phòng thống kê lại xãhuyện. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 3: tình trạng thu chi giá cả của ngành y tế địa phương. mối cung cấp số liệu từ báo cáo tài thiết yếu của bệnh viện huyện, so sánh với phòng tài bao gồm huyện. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 4: thực trạng thu chi chi tiêu của y tế xã. nguồn số liệu từ bỏ biểu 2, phần 1 của report xã. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 5: tình hình cơ sở y tế cùng giường bệnh. Nguồn số liệu từ báo cáo đơn vị trực thuộc cùng xã. Kỳ report 6 tháng và 12 tháng.

Biểu 6: thực trạng nhân lực y tế toàn huyện. mối cung cấp số liệu từ báo cáo xã và đơn vị chức năng trực thuộc trung trung tâm y tế huyện. Kỳ report 6 với 12 tháng.

Biểu 7: tình trạng sản xuất sale dược của huyện. Nguồn số liệu từ báo cáo xã, hiệu thuốc huyện, report khoa dược căn bệnh viện. Kỳ báo cáo 6 cùng 12 tháng.

Biểu 8: thực trạng trang vật dụng y tế của địa phương. mối cung cấp số liệu từ report thống kê y tế xã, báo cáo bộ phận làm chủ trang sản phẩm công nghệ của bệnh viện huyện. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 9: Tình hình âu yếm sức khỏe khoắn trẻ em. nguồn số liệu từ report thống kê y tế xã, report khoa Sản, Nhi, của bệnh viện huyện, báo cáo của các chương trình: Tiêm chủng mở rộng, bảo vệ Bà mẹ trẻ em và chiến lược hoá gia đình. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 10: Tình hình chăm sóc sức khỏe khoắn bà mẹ. Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê y tế xã, khoa Sản bệnh viện huyện, phối kết hợp chương trình bảo vệ Bà mẹ trẻ em cục thống kê tỉnh, thành phố, phòng những thống kê huyện, report của huyện. Kỳ báo cáo theo quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 11: triển khai công tác kế hoạch hoá gia đình. nguồn số liệu từ report thống kê y tế xã, khoa Sản bệnh dịch viện, đội sinh đẻ kế hoạch. Kỳ report theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 12: công tác khám chữa bệnh và dịch vụ thương mại y tế. Nguồn số liệu từ cơ sở y tế huyện và report thống kê trạm y tế xã. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 13: tiến hành công tác phòng bệnh. mối cung cấp số liệu từ báo cáo bệnh viện huyện, report thống kê y tế xã. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 14: những bệnh lây và các bệnh quan lại trọng. Nguồn số liệu từ báo cáo bệnh viện huyện, báo cáo thống kê y tế xã. Kỳ report theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 15: tình hình bệnh tật, tử vong tại cơ sở y tế theo ICD10. nguồn số liệu từ khám đa khoa huyện. Kỳ report theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Hướng dẫn sử dụng báo cáo thống kê y tế tỉnh, thành phố

Theo hướng dẫn của cục Y tế, report thống kê y tế tỉnh, tp dùng cho các Sở Y tế tỉnh, thành phố gồm 16 biểu,

Biểu 10 mang lại biểu 16 báo cáo hàng quý.

Biểu 1,2,6,7, và biểu trường đoản cú 10 đến 16 báo cáo 6 tháng.

Cáo cáo cả năm với toàn bộ 16 biểu.

Thời gian nhấn báo cáo: từ thời điểm ngày 15 đến 20 đầu quý tiếp theo.

Nơi báo cáo: phòng kế hoạch các Sở Y tế tỉnh, thành phố.

Nơi dấn báo cáo: thành phần Thống kê y tế cùng Tin học, Vụ kế hoạch-Tài bao gồm Bộ Y tế. 

Các biểu report thống kê của tỉnh, thành phố tương tự như biểu báo cáo thống kê của huyện, quận, trừ tỉnh có thêm biểu 8 report về tỉnh giấc hình huấn luyện và giảng dạy cán bộ Y tế vì chưng Trường Trung học Y tế tỉnh, thành phố và phòng tổ chức cán bộ của Sở Y tế báo cáo. Biểu báo cáo thống kê của Sở Y tế tỉnh, thành phố được tổng hợp từ báo cáo thống kê của những huyện, quận trong tỉnh, thành phố và các đơn vị y tế trực ở trong như những bệnh viện, những trạm chăm khoa.

Để chỉ huy công tác vào toàn ngành, cỗ Y tế cần có đầy đầy đủ số liệu thống kê báo cáo một cách khối hệ thống và nhất quán từ các Trạm y tế xã/ phường lên phòng y tế huyện, quận, từ chống y tế huyện/ quận lên Sở Y tế cùng từ Sở Y tế lên bộ Y tế. Yêu cầu những thống kê báo cáo phải đúng thời gian quy định, theo như đúng biểu mẫu và ghi chép tương đối đầy đủ thông tin.

Một số yêu mong với người tích lũy và xử trí thông tin

Để bảo đảm thông tin thực thụ là huyết quản của công tác quản lý thì đông đảo cán bộ cung ứng và xử lý tin tức phải là những người dân có trình độ chuyên môn chuyên môn về công tác thống kê báo cáo, nắm rõ vai trò của khối hệ thống thống kê báo cáo trong ngành y tế. Rất nhiều cán cỗ này phải làm rõ được vai trò quan trọng của việc cung ứng các tin tức chính xác, đầy đủ, kịp thời cho những nhà cai quản ra quyết định. Trung thực, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác là những đức tính cơ bản cần có của người thu thập và cách xử trí thông tin. Các cán bộ làm công tác thu thập, giải pháp xử lý thông tin rất cần phải các cơ sở y tế lựa chọn tương xứng và phân công trách nhiệm rõ ràng. Họ buộc phải được đào tạo trình độ nghiệp vụ tiếp tục và được tạo những điều kiện cần thiết để bảo vệ hoàn thành trọng trách của mình.

Tóm lại: cai quản tốt thông tin y tế là 1 trong trong những nội dung quan trọng đặc biệt của công tác làm chủ y tế, góp phần tăng cường chất lượng, kết quả công tác làm chủ y tế ở gần như tuyến.