Phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe

      176

Mục đích: Là hồ sơ khám sức khỏe của cbcnv trong cơ quan/đơn vị được cập nhật, quan sát và theo dõi và cai quản trên ứng dụng cuuthien.vn

Các thông tin hồ sơ khám bao gồm Tiền sử bệnh, tin tức khám thể lực, xét nghiệm lâm sang, thăm khám cận lâm sàng, xét nghiệm với kết luận.

*

Hình: giao diện hồ sơ sức khỏe của nhân sự

Thêm bắt đầu hồ sơ thăm khám định kỳ

Bước 1: Để thêm bắt đầu ấn nút

*

-Tiền sử bệnh:

*

Thêm new tiền sử bệnh dịch từ danh mục bệnh bằng phương pháp chọn nút

*
trên lưới lịch sử từ trước bệnh

-Khám thể lực:

*

-Khám lâm sàng:

*

-Khám cận lâm sàng:

*

Thêm bắt đầu file hình hình ảnh đính kèm bằng cách chọn nút

*
bên trên lưới danh sách file ảnh đính kèm

-Xét nghiệm:Nhập kết quả xét nghiệm nếu có,hệ thống vẫn căn cứ vào tầm giới hạn thông thường của lần xét nghiệm đó giới thiệu kết quả

*

-Kết luận:

*

Bước 2: Để lưu tin tức ấn nút

*
, tài liệu hồ sơ khám định kỳ của một nhân sự sẽ được lưu

Sửa hồ sơ xét nghiệm định kỳ

Chọn một nhân sự trường đoản cú nút lựa chọn nhân sự.Hệ thống vẫn hiện thị những hồ sơ khám của nhân sự theo năm như hình :

*

Chọn hồ nước sơ ước ao sửa theo combobox ngày khám.Ấn nút

*
và sửa tin tức của hồ sơ khám.Sau đó ấn
*
khối hệ thống sẽ lưu giữ dữ liệu.

Xóa hồ nước sơ khám định kỳ

cách 1: chọn 1 hồ sơ xét nghiệm của nhân sự đang lựa chọn từ combobox ngày khám, ấn nút

*
để xóa dữ liệu.

Bước 2: khối hệ thống hiển thị lưu ý ‘ Bạn có muốn xóa hồ nước sơ xét nghiệm này không’. Chọn nút < chấp nhận> để xóa dữ liệu hoặc chọn nút < không> nếu không muốn xóa dữ liệu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor