Mở thẻ tín dụng vpbank online

      9

Hướng dẫn đk mở new thẻ tín dụng thanh toán kèm thẻ ảo trên áp dụng cuuthien.vn online

*
*
Bước 1: Đăng nhập áp dụng cuuthien.vn Online và chọn lọc mục thẻBước 2: Nhấn lựa chọn nút mở thẻ tín dụngBước 3: Lựa chọn nhiều loại thẻ quý khách hàng muốn mở cùng ấn Tiếp TụcBước 4: lựa chọn "Mở kèm thẻ phi vật lý" Điền các thông tin theo biểu mẫu mã và xác nhận

 

Hướng dẫn Đăng cam kết mở mới thẻ tín dụng thanh toán kèm thẻ ảo trên website cuuthien.vn online

Bước 1: Đăng nhập web cuuthien.vn Online phiên bản webBước 2: Vào mục dịch vụ thẻ cùng nhấn lựa chọn "Đăng cam kết mở thẻ tín dụng"Bước 3: Chọn Đăng cam kết kèm thẻ ảovà điền những thông tin theo biểu mẫu mã rồi ấn “Đăng kýBước 4: xem lại các thông tin, nhấn thường xuyên và hoàn chỉnh đăng ký

Đăng ký kết mở thẻ ảo trên áp dụng cuuthien.vn online so với Khách hàng gồm thẻ tín dụng thanh toán đã kích hoạt

*
*
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng cuuthien.vn Online và chọn lựa mục thẻBước 2: Nhấn lựa chọn nút mở thẻ tín dụngBước 3: lựa chọn tín dụng phi vật dụng lý. Lựa chọn thẻ ước ao đăng ký, chọn giới hạn ở mức mong muốnBước 4: hoàn tất những thông tin còn lại và xác nhận

 

Đăng cam kết mở thẻ ảo trên website cuuthien.vn Online đối với Khách hàng gồm thẻ tín dụng đã kích hoạt

Bước 1: Đăng nhập web cuuthien.vn Online phiên bạn dạng webBước 2: Vào mục “Dịch vụ thẻ” cùng nhấn lựa chọn “Đăng ký kết mở thẻ phi đồ gia dụng lý “Bước 3: lựa chọn thẻ ao ước đăng ký. Chọn giới hạn trong mức mong mong và hoàn tất các thông tin còn lạiBước 4: xem lại những thông tin, nhấn liên tiếp và hoàn tất đăng ký