Luật tổ chức viện kiểm sát 2002

      212
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Số: 34/2002/QH10

Hà Nội, ngày 02 tháng tư năm 2002

LUẬT

CỦAQUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam SỐ 34/2002/QH10 NGÀY 02 THÁNG4 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ vào Hiến pháp nướcCộng hoà xã hội nhà nghĩa nước ta năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Nghịquyết số 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ10; Luật này biện pháp về tổ chức triển khai và hoạt động của Viện kiểm liền kề nhân dân.

Bạn đang xem: Luật tổ chức viện kiểm sát 2002

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Viện kiểm gần kề nhân dân thực hànhquyền công tố cùng kiểm cạnh bên các hoạt động tư pháp theo chính sách của Hiến pháp vàpháp luật.

Viện kiểm gần kề nhân dân tối caothực hành quyền công tố với kiểm gần kề các chuyển động tư pháp, góp phần đảm bảo an toàn chopháp hiện tượng được chấp hành nghiêm chỉnh cùng thống nhất.

Các Viện kiểm gần kề nhân dân địaphương thực hành thực tế quyền công tố với kiểm sát các vận động tư pháp ngơi nghỉ địa phươngmình.

Các Viện kiểm sát quân sự thựchành quyền công tố với kiểm gần cạnh các vận động tư pháp theo pháp luật của phápluật.

Điều 2

Trong phạm vi tác dụng củamình, Viện kiểm liền kề nhân dân có nhiệm vụ góp phần đảm bảo pháp chế xã hộichủ nghĩa, bảo vệ chế độ buôn bản hội chủ nghĩa cùng quyền cai quản của nhân dân, bảo vệtài sản trong phòng nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, mức độ khoẻ, tài sản, từ bỏ do,danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm an toàn để số đông hành vi xâm phạm tiện ích củaNhà nước, của tập thể, quyền và công dụng hợp pháp của công dân đều đề nghị được xửlý theo pháp luật.

Điều 3

Viện kiểm giáp nhân dân thực hiệnchức năng, trách nhiệm bằng những công tác làm việc sau đây:

1. Thực hành thực tế quyền công tố vàkiểm sát việc tuân theo điều khoản trong việc điều tra các vụ án hình sự của cáccơ quan khảo sát và các cơ quan khác được giao trách nhiệm tiến hành một trong những hoạtđộng điều tra;

2. Điều tra một trong những loại tội xâmphạm vận động tư pháp mà bạn phạm tội là cán bộ thuộc những cơ quan tư pháp;

3. Thực hành thực tế quyền công tố vàkiểm sát việc tuân theo luật pháp trong vấn đề xét xử những vụ án hình sự;

4. Kiểm gần kề việc giải quyết và xử lý cácvụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, tởm tế, lao rượu cồn và mọi việckhác theo cơ chế của pháp luật;

5. Kiểm sát việc tuân theo phápluật trong câu hỏi thi hành phiên bản án, ra quyết định của Toà án nhân dân;

6. Kiểm sát việc tuân theo phápluật trong vấn đề tạm giữ, trợ thời giam, làm chủ và giáo dục đào tạo người chấp hành án phạttù.

Điều 4

Viện kiểm giáp nhân dân có tráchnhiệm tiếp nhận và xử lý kịp thời những khiếu nại, cáo giác thuộc thẩm quyền;kiểm ngay cạnh việc giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác về các vận động tư pháp của những cơquan tư pháp theo khí cụ của pháp luật.

Điều 5

Viện kiểm gần cạnh nhân dân tất cả tráchnhiệm chào đón các tin báo, tố cáo về tội phạm do những cơ quan, tổ chức, đơnvị vũ trang quần chúng. # và cá thể chuyển đến.

Viện kiểm tiếp giáp nhân dân chịutrách nhiệm thực hiện việc thống kê tội phạm. Vào phạm vi chức năng, nhiệm vụcủa mình, các cơ quan thực hiện tố tụng khác có trách nhiệm phối hợp với Việnkiểm giáp nhân dân vào việc tiến hành nhiệm vụ này.

Điều 6

Khi thực hiện chức năng, nhiệmvụ của mình, Viện kiểm liền kề nhân dân tất cả quyền ra quyết định, phòng nghị,kiến nghị, yêu mong và phụ trách trước điều khoản về các văn bản đó.

Trong ngôi trường hợp các văn phiên bản nóitrên trái lao lý thì tuỳ theo đặc điểm và nút độ sai phạm mà bạn ra vănbản bị cách xử trí kỷ biện pháp hoặc tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự.

Các quyết định, phòng nghị, kiếnnghị, yêu cầu của Viện kiểm liền kề nhân dân cần được những cơ quan, tổ chức, 1-1 vịvà cá thể có liên quan tiến hành nghiêm chỉnh theo giải pháp của pháp luật.

Điều 7

Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ của mình, Viện kiểm gần kề nhân dân có trọng trách phối phù hợp với các cơ sở Toàán, Công an, Thanh tra, tứ pháp, các cơ quan liêu khác của nhà nước, Uỷ ban mặt trậnTổ quốc và các tổ chức thành viên của khía cạnh trận, các đơn vị vũ trang dân chúng đểphòng ngừa và kháng tội phạm có hiệu quả, cách xử trí kịp thời, nghiêm minh những loạitội phạm và vi phi pháp luật trong chuyển động tư pháp; tuyên truyền, giáo dụcpháp luật; kiến thiết pháp luật; đào tạo, tu dưỡng cán bộ; nghiên cứu và phân tích tội phạmvà vi phạm pháp luật.

Điều 8

Viện kiểm sát nhân dân bởi vì Việntrưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân cung cấp dưới chịu đựng sự lãnh đạocủa Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên; Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhândân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh quân sự các cấp chịu đựng sự lãnh đạothống độc nhất của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cho trêncó trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, hạn chế và khắc phục kịp thời và cách xử trí nghiêm minh viphạm luật pháp của Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cung cấp dưới. Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân cấp trên có quyền rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ những quyết định ko cócăn cứ với trái lao lý của Viện kiểm gần kề nhân dân cung cấp dưới.

Tại Viện kiểm gần kề nhân dân tốicao, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương, Viện kiểmsát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược quân khu vực và tương tự thành lậpUỷ ban kiểm gần kề để thảo luận và đưa ra quyết định theo nhiều phần những vụ việc quan trọngtheo công cụ của luật pháp này.

Điều 9

Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhândân tối cao vày Quốc hội bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm theo ý kiến đề nghị của nhà tịchnước; chịu đựng sự đo lường và tính toán của Quốc hội, phụ trách và report công tác trướcQuốc hội; trong thời hạn Quốc hội ko họp thì phụ trách và báo cáocông tác trước Uỷ ban hay vụ Quốc hội và quản trị nước; trả lời chất vấn,kiến nghị, yêu mong của đại biểu Quốc hội.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân về tối cao và Kiểm gần kề viên Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao bởi vì Chủ tịchnước té nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân buổi tối cao.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng,Kiểm giáp viên Viện kiểm gần kề nhân dân địa phương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sátquân sự trung ương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm sátquân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực, Điều tra viênViện kiểm gần kề nhân dân về tối cao bởi Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao bổnhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhândân địa phương chịu đựng sự đo lường và thống kê của Hội đồng nhân dân cùng cấp; chịu tráchnhiệm report công tác trước Hội đồng nhân dân; trả lời chất vấn, kiếnnghị, yêu mong của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phó Viện trưởng giúp Viện trưởnglàm trọng trách theo sự cắt cử của Viện trưởng. Lúc Viện trưởng vắng tanh mặt, mộtPhó Viện trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác làm việc của Việnkiểm sát. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về trách nhiệm đượcgiao.

Điều 10

Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối caocó trọng trách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, làm chủ đội ngũ cán bộ,Kiểm giáp viên, Điều tra viên nhằm mục đích thực hiện không thiếu trách nhiệm của mình, xâydựng ngành kiểm giáp trong sạch, vững vàng mạnh.

Điều 11

Kiểm giáp viên, Điều tra viênphải tôn trọng và chịu sự đo lường và thống kê của nhân dân.

Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ của bản thân mình các ban ngành nhà nước, tổ chức, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân với cá nhâncó nhiệm vụ tạo đk để Kiểm sát viên, Điều tra viên triển khai nhiệmvụ.

Nghiêm cấm rất nhiều hành vi khiến cảntrở Kiểm tiếp giáp viên, Điều tra viên tiến hành nhiệm vụ.

Chương 2:

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐVÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 12

Viện kiểm ngay cạnh nhân dân thực hànhquyền công tố cùng kiểm sát việc tuân theo quy định trong việc khảo sát các vụán hình sự của những cơ quan điều tra và những cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếnhành một số chuyển động điều tra, nhằm mục đích bảo đảm:

1. Phần lớn hành phạm luật tội những phảiđược khởi tố, khảo sát và xử trí kịp thời, không nhằm lọt tù nhân và tín đồ phạmtội, không có tác dụng oan người vô tội;

2. Ko để fan nào bị khởitố, bị bắt, bị nhất thời giữ, nhất thời giam, bị hạn chế các quyền công dân, bị xâm phạmtính mạng, sức khoẻ, tài sản, từ bỏ do, danh dự cùng nhân phẩm một cách trái phápluật;

3. Việc điều tra phải kháchquan, toàn diện, đầy đủ, chủ yếu xác, đúng pháp luật; mọi vi phi pháp luậttrong vượt trình khảo sát phải được phân phát hiện, hạn chế kịp thời với xử lýnghiêm minh;

4. Vấn đề truy cứu trách nhiệmhình sự đối với bị can buộc phải có địa thế căn cứ và đúng pháp luật.

Điều 13

Khi thực hành quyền công tốtrong tiến độ điều tra, Viện kiểm gần kề nhân dân gồm những trách nhiệm và quyền hạnsau đây:

1. Khởi tố vụ án hình sự, khởitố bị can; yêu ước cơ quan điều tra khởi tố hoặc biến hóa quyết định khởi tố vụán hình sự, khởi tố bị can;

2. Đề ra yêu thương cầu điều tra và yêucầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra; trực tiếp tiến hành một số trong những hoạt độngđiều tra theo điều khoản của pháp luật;

3. Yêu mong Thủ trưởng cơ quanđiều tra thay đổi Điều tra viên theo luật của pháp luật; giả dụ hành vi củaĐiều tra viên có tín hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự;

4. đưa ra quyết định áp dụng, rứa đổi,huỷ bỏ biện pháp bắt, tạm thời giữ, trợ thì giam và các biện pháp ngăn ngừa khác, phêchuẩn, ko phê chuẩn các quyết định của cơ quan khảo sát theo biện pháp củapháp luật;

5. Huỷ bỏ những quyết định tráipháp biện pháp của phòng ban điều tra;

6. Ra quyết định việc truy tố bịcan; quyết định đình chỉ hoặc tạm thời đình chỉ điều tra; đình chỉ hoặc tạm đình chỉvụ án.

Điều 14

Khi thực hiện công tác kiểm sátđiều tra, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân có những nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Kiểm sát việc khởi tố; kiểmsát các vận động điều tra và câu hỏi lập làm hồ sơ vụ án của ban ngành điều tra;

2. Kiểm sát bài toán tuân theo phápluật của rất nhiều người gia nhập tố tụng;

3. Giải quyết các tranh chấp vềthẩm quyền khảo sát theo hình thức của pháp luật;

4. Yêu mong cơ quan điều tra khắcphục các vi phi pháp luật trong vận động điều tra; yêu mong Thủ trưởng cơ quanđiều tra cách xử trí nghiêm minh Điều tra viên sẽ vi bất hợp pháp luật trong khi tiếnhành điều tra;

5. Kiến nghị với cơ quan, tổchức và đơn vị hữu quan tiền áp dụng những biện pháp phòng đề phòng tội phạm cùng vi phạmpháp luật.

Điều 15

1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng,Kiểm sát viên đề xuất nghiêm chỉnh thực hiện những điều khoản của lao lý và phảichịu trọng trách về đầy đủ hành vi, quyết định của bản thân mình trong việc khởi tố, bắt,giam, giữ, tróc nã tố và các quyết định không giống theo luật của pháp luật.

2. Cơ sở điều tra, những cơquan, tổ chức, đơn vị vũ trang quần chúng và cá thể có tương quan có trách nhiệmthực hiện tại nghiêm chỉnh các quyết định cùng yêu cầu của Viện kiểm gần kề nhân dântheo chính sách của pháp luật.

Chương 3:

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐVÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 16

Trong tiến độ xét xử các vụ ánhình sự, Viện kiểm cạnh bên nhân dân có trách nhiệm thực hành quyền công tố, bảo đảmviệc truy tìm tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt phạm nhân vàngười phạm tội; kiểm sát câu hỏi xét xử những vụ án hình sự, nhằm bảo vệ việc xétxử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.

Điều 17

Khi thực hành thực tế quyền công tốtrong giai đoạn xét xử những vụ án hình sự, Viện kiểm gần kề nhân dân bao hàm nhiệmvụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Đọc cáo trạng, đưa ra quyết định củaViện kiểm tiếp giáp nhân dân liên quan đến việc xử lý vụ án tại phiên toà;

2. Tiến hành việc luận tội đốivới bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, vạc biểu ý kiến về việc giải quyết và xử lý vụ ántại phiên toà phúc thẩm; tranh luận với người bào trị và những người dân tham giatố tụng khác tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm;

3. Phân phát biểu ý kiến của Việnkiểm gần kề nhân dân về việc giải quyết vụ án tại phiên toà người đứng đầu thẩm, táithẩm.

Điều 18

Khi tiến hành công tác kiểm sátxét xử những vụ án hình sự, Viện kiểm cạnh bên nhân dân có những trọng trách và quyền hạnsau đây:

1. Kiểm sát bài toán tuân theo phápluật trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân;

2. Kiểm sát việc tuân theo phápluật của không ít người thâm nhập tố tụng;

3. Kiểm liền kề các bản án và quyếtđịnh của Toà án quần chúng. # theo chính sách của pháp luật;

4. Yêu ước Toà án dân chúng cùngcấp và cấp cho dưới gửi hồ sơ đều vụ án hình sự giúp thấy xét, ra quyết định việckháng nghị.

Điều 19

Khi thực hành thực tế quyền công tố vàkiểm ngay cạnh xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm gần kề nhân dân có quyền chống nghịtheo thủ tục phúc thẩm, chủ tịch thẩm, tái thẩm các bản án, đưa ra quyết định của Toàán quần chúng. # theo công cụ của pháp luật; đề nghị với Toà án nhân dân thuộc cấpvà cung cấp dưới tự khắc phục vi phạm trong vấn đề xét xử; kiến nghị với cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng hữu quan liêu áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và phạm luật phápluật; ví như có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

Chương 4:

KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾTCÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, HÀNH CHÍNH, ghê TẾ, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNGVIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Điều đôi mươi

Viện kiểm tiếp giáp nhân dân kiểm sátviệc xử lý các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế,lao hễ và những việc khác theo nguyên tắc của quy định nhằm bảo đảm an toàn việc giảiquyết các vụ án đúng pháp luật, kịp thời.

Điều 21

Khi kiểm gần kề việc giải quyết và xử lý cácvụ án dân sự, hôn nhân gia đình và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và hồ hết việckhác theo phương tiện của pháp luật, Viện kiểm cạnh bên nhân dân có những trách nhiệm vàquyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát bài toán thụ lý, lập hồsơ vụ án; yêu mong Toà án quần chúng. # hoặc tự bản thân xác minh những sự việc cần làmsáng tỏ nhằm mục đích giải quyết đúng chuẩn vụ án;

2. Khởi tố vụ án theo quy địnhcủa pháp luật;

3. Tham gia những phiên toà vàphát biểu cách nhìn của Viện kiểm gần cạnh nhân dân về việc xử lý vụ án;

4. Kiểm sát câu hỏi tuân theo phápluật trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân;

5. Kiểm sát vấn đề tuân theo phápluật của rất nhiều người tham gia tố tụng;

6. Kiểm liền kề các bạn dạng án cùng quyếtđịnh của Toà án nhân dân;

7. Yêu cầu Toà án nhân dân ápdụng những phương án khẩn cấp trong thời điểm tạm thời theo hình thức của pháp luật;

8. Yêu mong Toà án quần chúng cùngcấp và cấp cho dưới chuyển hồ sơ số đông vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hànhchính, khiếp tế, lao cồn và những câu hỏi khác theo chính sách của lao lý để xemxét, đưa ra quyết định việc phòng nghị.

Điều 22

Khi kiểm ngay cạnh việc xử lý cácvụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và phần lớn việckhác theo nguyên tắc của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân bao gồm quyền phòng nghịtheo giấy tờ thủ tục phúc thẩm, chủ tịch thẩm, tái thẩm các bản án, ra quyết định của Toàán quần chúng theo luật của pháp luật; kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấpvà cấp cho dưới xung khắc phục phần nhiều vi phạm pháp luật trong việc giải quyết và xử lý các vụ án;nếu có tín hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

Chương 5:

KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNHÁN

Điều 23

Viện kiểm gần kề nhân dân kiểm sátviệc tuân theo quy định của Toà án nhân dân, phòng ban thi hành án, Chấp hànhviên, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân có tương quan trong bài toán thi hành bảnán, ra quyết định đã có hiệu lực quy định và những phiên bản án, ra quyết định được thihành tức thì theo cơ chế của lao lý nhằm bảo đảm các bạn dạng án, quyết định đóđược thực hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời.

Điều 24

Khi tiến hành công tác kiểm sátthi hành án, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân bao gồm những trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Yêu cầu Toà án nhân dân, cơquan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, những cơ quan, tổ chức,đơn vị và cá nhân có tương quan đến việc thi hành án:

a) Ra ra quyết định thi hành ánđúng biện pháp của pháp luật;

b) trường đoản cú kiểm tra vấn đề thi hành bảnán, ra quyết định đã tất cả hiệu lực luật pháp và những bạn dạng án, ra quyết định được thihành ngay theo cơ chế của quy định và thông báo kết quả kiểm tra mang đến Việnkiểm sát nhân dân;

c) Thi hành bạn dạng án, quyết địnhđã gồm hiệu lực luật pháp và những bạn dạng án, quyết định được thi hành tức thì theoquy định của pháp luật;

d) hỗ trợ hồ sơ, tài liệu, vậtchứng có tương quan đến việc thi hành án;

2. Thẳng kiểm sát việc tuântheo lao lý trong câu hỏi thi hành án của cơ quan thi hành án cùng cấp và cấpdưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá thể có liên quan vàviệc giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tố cáo so với việc thực hành án;

3. Tham gia bài toán xét bớt thờihạn chấp hành quyết phạt, xoá án tích;

4. Đề nghị miễn chấp hành hìnhphạt theo qui định của pháp luật;

5. Phòng nghị với Toà án nhândân, cơ sở thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, cơ quan, tổchức, đơn vị có trọng trách trong việc thi hành án; yêu cầu đình chỉ câu hỏi thihành án, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong bài toán thi hànhán, ngừng việc làm vi bất hợp pháp luật trong vấn đề thi hành án; nếu tất cả dấu hiệutội phạm thì khởi tố về hình sự; vào trường hòa hợp do điều khoản quy định thìkhởi tố về dân sự.

Điều 25

Toà án nhân dân, cơ sở thihành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá thể có tương quan đếnviệc thi hành án gồm trách nhiệm thực hiện các yêu thương cầu giải pháp tại khoản 1 Điều24 của chế độ này vào thời hạn tía mươi ngày, tính từ lúc ngày nhận thấy yêu cầu.

Đối với kháng nghị chế độ tạikhoản 5 Điều 24 của chính sách này, Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án, Chấp hànhviên, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá thể có tương quan có trách nhiệm trả lờitrong thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc ngày nhận được kháng nghị.

Chương 6:

KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠMGIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 26

Viện kiểm gần kề nhân dân kiểm sátviệc tuân theo điều khoản của những cơ quan, đơn vị và bạn có trách nhiệm trongviệc tạm thời giữ, trợ thời giam, cai quản và giáo dục đào tạo người chấp hành án phạt tù, nhằmbảo đảm:

1. Câu hỏi tạm giữ, lâm thời giam, quảnlý và giáo dục đào tạo người chấp hành án vạc tù theo như đúng quy định của pháp luật;

2. Chính sách tạm giữ, tạm giam,quản lý và giáo dục đào tạo người chấp hành án phạt tù túng được chấp hành nghiêm chỉnh;

3. Tính mạng, tài sản, danh dự,nhân phẩm của tín đồ bị tạm thời giữ, lâm thời giam, bạn chấp hành án phân phát tù cùng cácquyền khác của mình không bị pháp luật tước quăng quật được tôn trọng.

Điều 27

Khi tiến hành công tác kiểm sátviệc trợ thời giữ, nhất thời giam, quản lý và giáo dục và đào tạo người chấp hành án phát tù, Việnkiểm giáp nhân dân gồm những trọng trách và quyền lợi sau đây:

1. Thường kỳ và phi lý trựctiếp kiểm sát tận nơi tạm giữ, trại lâm thời giam và trại giam;

2. Kiểm tra hồ sơ, tư liệu củacơ quan liêu cùng cấp và cung cấp dưới có nhiệm vụ tạm giữ, lâm thời giam, làm chủ và giáodục tín đồ chấp hành án phân phát tù; gặp, hỏi bạn bị tạm giữ, tạm thời giam cùng ngườichấp hành án phạt tù đọng về vấn đề giam, giữ;

3. Mừng đón và xử lý khiếunại, tố giác về câu hỏi tạm giữ, tạm bợ giam, thống trị và giáo dục và đào tạo người chấp hành ánphạt tù;

4. Yêu cầu cơ quan lại cùng cấp cho vàcấp dưới thống trị nơi tạm giữ, trợ thì giam, quản lý và giáo dục đào tạo người chấp hành ánphạt tù chất vấn những vị trí đó và thông báo tác dụng cho Viện kiểm liền kề nhân dân;

5. Yêu ước cơ quan cùng cấp, cấpdưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình trợ thời giữ, nhất thời giam, cai quản vàgiáo dục người chấp hành án phát tù; vấn đáp về quyết định, phương án hoặc việclàm vi phi pháp luật trong câu hỏi tạm giữ, trợ thời giam, thống trị và giáo dục và đào tạo ngườichấp hành án phân phát tù;

6. Kháng nghị với cơ sở cùngcấp và cấp dưới yêu ước đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết địnhcó vi phạm pháp luật trong câu hỏi tạm giữ, tạm bợ giam, quản lý và giáo dục đào tạo ngườichấp hành án phát tù, chấm dứt việc làm cho vi phi pháp luật với yêu ước xử lýngười vi phi pháp luật.

Điều 28

Trong quy trình kiểm liền kề việctạm giữ, nhất thời giam, cai quản và giáo dục đào tạo người chấp hành án phát tù, Viện kiểmsát nhân dân tất cả trách nhiệm:

1. Phát hiện nay và giải pháp xử lý kịp thờicác trường phù hợp oan, sai trong tạm thời giữ, lâm thời giam, quản lý và giáo dục đào tạo người chấphành án phân phát tù; đưa ra quyết định trả tự do thoải mái ngay cho người bị trợ thời giữ, tạm thời giam,người sẽ chấp hành án vạc tù không có căn cứ với trái pháp luật;

2. Khi phát hiện có dấu hiệu tộiphạm trong việc tạm giữ, nhất thời giam, thống trị và giáo dục người chấp hành án phạttù thì khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan khảo sát khởi tố về hình sự.

Điều 29

Cơ quan, đơn vị chức năng và bạn cótrách nhiệm trong câu hỏi tạm giữ, nhất thời giam, thống trị và giáo dục và đào tạo người chấp hànhán phạt tù cần chuyển mang lại Viện kiểm ngay cạnh nhân dân năng khiếu nại, tố giác của ngườibị lâm thời giữ, tạm bợ giam, người chấp hành án phạt tội phạm trong thời hạn 24 giờ, đề cập từkhi nhận được khiếu nại, tố cáo.

Đối với những yêu cầu công cụ tạicác khoản 4 cùng 5 Điều 27 của quy định này, cơ quan, đơn vị và người dân có trách nhiệmphải vấn đáp trong thời hạn bố mươi ngày, tính từ lúc ngày nhận ra yêu cầu.

Đối với ra quyết định quy định tạikhoản 1 Điều 28 của phương pháp này, cơ quan, đơn vị chức năng hoặc tín đồ có trọng trách phảichấp hành ngay; còn nếu như không nhất trí với ra quyết định đó thì vẫn nên chấp hành,nhưng bao gồm quyền khiếu nại lên Viện kiểm gần kề nhân dân cấp trên trực tiếp. Trongthời hạn mười ngày, tính từ lúc ngày nhận thấy khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân cấp trên trực tiếp nên giải quyết.

Đối với kháng nghị chính sách tạikhoản 6 Điều 27 của chế độ này, cơ quan, đơn vị chức năng hữu quan tiền có nhiệm vụ trả lờitrong thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc ngày nhận ra kháng nghị; còn nếu không nhấttrí với chống nghị đó thì cơ quan, đơn vị chức năng hữu quan gồm quyền khiếu nại lên Việnkiểm cạnh bên nhân dân cung cấp trên trực tiếp; Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cung cấp trên trực tiếpphải giải quyết và xử lý trong thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc ngày nhận được khiếu nại.Quyết định của Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cấp cho trên trực tiếp yêu cầu được chấp hành.

Xem thêm: Hợp Âm Cho Họ Gét Đi Em (Official Mv), Cho Họ Ghét Đi Em

Chương 7:

TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂMSÁT NHÂN DÂN

Điều 30

Hệ thống Viện kiểm giáp nhân dângồm có:

1. Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tốicao;

2. Các Viện kiểm giáp nhân dântỉnh, tp trực nằm trong trung ương;

3. Các Viện kiểm tiếp giáp nhân dânhuyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

4. Các Viện kiểm gần kề quân sự.

Điều 31

1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao có có:

a) Uỷ ban kiểm sát, những Cục, Vụ,Viện, văn phòng công sở và ngôi trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát;

b) Viện kiểm sát quân sự chiến lược trungương.

2. Viện kiểm giáp nhân dân tốicao gồm bao gồm Viện trưởng, những Phó Viện trưởng, những Kiểm liền kề viên và những Điều traviên.

Điều 32

1. Uỷ ban kiểm liền kề Viện kiểm sátnhân dân về tối cao tất cả có:

a) Viện trưởng;

b) những Phó Viện trưởng;

c) một số trong những Kiểm tiếp giáp viên vị Uỷban hay vụ Quốc hội ra quyết định theo ý kiến đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân về tối cao.

2. Uỷ ban kiểm giáp Viện kiểm sátnhân dân về tối cao họp vì Viện trưởng công ty trì để đàm đạo và ra quyết định nhữngvấn đề đặc biệt quan trọng sau đây:

a) Phương hướng, nhiệm vụ, kếhoạch công tác làm việc của toàn ngành;

b) dự án công trình luật, pháp lệnh trìnhQuốc hội, Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội; report của Viện kiểm sát nhân dân về tối caotrình Quốc hội, Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội và chủ tịch nước;

c) cỗ máylàm câu hỏi của Viện kiểm sát nhân dân về tối cao;

d) report của Viện trưởng Việnkiểm tiếp giáp nhân dân tối cao trình Uỷ ban hay vụ Quốc hội về những chủ kiến củaViện trưởng không duy nhất trí với quyết nghị của Hội đồng thẩm phán Toà án nhândân buổi tối cao; kiến nghị của Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao về vấn đề đấu tranhphòng dự phòng và chống tội phạm gửi Thủ tướng chủ yếu phủ; các vụ án hình sự, dânsự, hôn nhân gia đình và gia đình, hành chính, gớm tế, lao động quan trọng, đều vấnđề quan trọng khác bởi vì ít nhất 1 phần ba tổng số thành viên Uỷ ban kiểm sátyêu cầu.

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sátphải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; vào trường hợpbiểu quyết tương đương thì triển khai theo phía có chủ kiến của Viện trưởng. NếuViện trưởng không duy nhất trí với ý kiến của khá nhiều thành viên Uỷ ban kiểm tiếp giáp thìthực hiện tại theo quyết định của đa số, nhưng tất cả quyền report Uỷ ban thường vụQuốc hội hoặc chủ tịch nước.

Điều 33

Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhândân về tối cao tất cả những trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Chỉ đạo việc triển khai nhiệmvụ, kế hoạch công tác làm việc kiểm cạnh bên và xây dựng Viện kiểm sát nhân dân về hầu hết mặt;quyết định những sự việc về công tác kiểm giáp không thuộc thẩm quyền của Uỷ bankiểm sát;

2. Ban hành quyết định, chỉ thị,thông tư, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối với ngành kiểm sát;

3. Chỉ đạo, kiểm soát hoạt độngcủa Viện kiểm liền kề nhân dân cùng Viện kiểm gần cạnh quân sự các cấp, công tác đào tạo,bồi chăm sóc cán cỗ của ngành kiểm sát;

4. Quy định máy bộ làm vấn đề củaViện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao với trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội phê chuẩn;quyết định bộ máy làm vấn đề của Viện kiểm ngay cạnh nhân dân địa phương; quy định bộmáy thao tác của Viện kiểm gần kề quân sự sau khoản thời gian thống độc nhất vô nhị với bộ trưởng liên nghành Bộ quốcphòng và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn;

5. Chỉ đạo việc phát hành vàtrình dự án công trình luật, dự án công trình pháp lệnh theo mức sử dụng của pháp luật; kiến nghị Uỷ banthường vụ Quốc hội lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh khi thấy quan trọng choviệc vận dụng thống nhất pháp luật;

6. Trình quản trị nước ý kiếncủa mình về rất nhiều trường hợp bạn bị kết án xin ân bớt án tử hình;

7. Tổ chức việc thống kê tộiphạm;

8. Tham gia các phiên họp của Hộiđồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao bàn về bài toán hướng dẫn vận dụng thống nhấtpháp luật.

Điều 34

1. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Viện kiểmsát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm gồm Uỷ ban kiểm sát, cácphòng cùng Văn phòng.

2. Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc tw gồm có Viện trưởng, những Phó Viện trưởng cùng cácKiểm gần kề viên.

Điều 35

1. Uỷ ban kiểm giáp Viện kiểm sátnhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương gồm có:

a) Viện trưởng;

b) các Phó Viện trưởng;

c) một số Kiểm tiếp giáp viên do Việntrưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao quyết định theo đề xuất của Viện trưởngViện kiểm gần kề nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương.

2. Uỷ ban kiểm tiếp giáp Viện kiểm sátnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw họp vì chưng Viện trưởng nhà trì đểthảo luận và quyết định những vấn đề đặc biệt sau đây:

a) Việc triển khai phương hướng,nhiệm vụ, planer công tác, chỉ thị, thông bốn và ra quyết định của Viện kiểm sátnhân dân về tối cao;

b) report tổng kết công tác vớiViện kiểm giáp nhân dân về tối cao; báo cáo công tác trước Hội đồng quần chúng cùngcấp;

c) những vụ án hình sự, dân sự,hôn nhân với gia đình, hành chính, ghê tế, lao động quan trọng;

d) các vấn đề quan trọng khácdo Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao quy định.

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sátphải được quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban kiểm cạnh bên biểu quyết tán thành;trong trường phù hợp biểu quyết ngang nhau thì tiến hành theo phía có chủ kiến củaViện trưởng. Ví như Viện trưởng không duy nhất trí cùng với ý kiến của nhiều thành viên Uỷban kiểm cạnh bên thì tiến hành theo ra quyết định của nhiều số, nhưng có quyền báo cáoViện trưởng Viện kiểm giáp nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhândân tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương quyết định những sự việc không thuộcthẩm quyền của Uỷ ban kiểm sát.

Điều 36

1. Viện kiểm cạnh bên nhân dân huyện,quận, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc gồm gồm các phần tử công tác và cỗ máy giúpviệc bởi Viện trưởng, những Phó Viện trưởng phụ trách.

2. Viện kiểm gần kề nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc gồm có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng với cácKiểm ngay cạnh viên.

Chương 8:

VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Điều 37

Các Viện kiểm sát quân sự đượctổ chức trong Quân team nhân dân nước ta để thực hành quyền công tố cùng kiểm sátcác chuyển động tư pháp theo lao lý của pháp luật.

Điều 38

Các Viện kiểm sát quân sự gồm cóViện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược quân khu cùng tươngđương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược khu vực.

Căn cứ vào trách nhiệm của quân độitrong từng thời kỳ, Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao thống độc nhất vô nhị vớiBộ trưởng cỗ quốc phòng cùng trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việcthành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm liền kề quân sựkhu vực.

Điều 39

Viện kiểm sát quân sự trung ươngthuộc cơ cấu tổ chức Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát quânsự trung ương là Phó Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao, có nhiệm vụchỉ đạo hoạt động vui chơi của Viện kiểm liền kề quân sự các cấp, phụ trách và báocáo công tác làm việc kiểm cạnh bên trong Quân đội trước Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh nhân dântối cao.

Điều 40

Quân nhân, công chức với côngnhân quốc phòng làm việc ở Viện kiểm sát quân sự có những quyền và nghĩa vụ theochế độ của Quân đội; được hưởng cơ chế phụ cấp so với ngành kiểm sát.

Điều 41

Tổ chức và hoạt động của cácViện kiểm tiếp giáp quân sự, việc giám sát đối với hoạt động của các Viện kiểm sátquân sự vì chưng Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội quy định.

Chương 9:

KIỂM SÁT VIÊN VÀ ĐIỀUTRA VIÊN

Điều 42

1. Kiểm gần kề viên được vấp ngã nhiệmtheo cơ chế của pháp luật để gia công nhiệm vụ thực hành quyền công tố với kiểm sátcác vận động tư pháp.

2. Điều tra viên của Viện kiểmsát nhân dân về tối cao được chỉ định theo khí cụ của pháp luật để gia công nhiệm vụđiều tra tội phạm.

Điều 43

Công dân nước ta trung thànhvới Tổ quốc với Hiến pháp nước cùng hoà xã hội công ty nghĩa Việt Nam, tất cả phẩm chất,đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có trình độ chuyên môn cử nhân luật, đã có được đàotạo về nhiệm vụ kiểm sát, điều tra, có lòng tin kiên quyết bảo đảm pháp chế xãhội chủ nghĩa, có thời gian làm công tác trong thực tiễn theo công cụ của pháp luật,có sức khoẻ bảo đảm an toàn hoàn thành trọng trách được giao, thì hoàn toàn có thể được chỉ định làmKiểm ngay cạnh viên, Điều tra viên.

Tiêu chuẩn chỉnh cụ thể, Hội đồngtuyển lựa chọn và quy chế tuyển chọn Kiểm giáp viên và Điều tra viên vày Uỷ banthường vụ Quốc hội quy định.

Điều 44

Nhiệm kỳ của Kiểm tiếp giáp viên, Điềutra viên là năm năm.

Điều 45

1. Khi tiến hành nhiệm vụ, quyềnhạn vì chưng Viện trưởng phân công, Kiểm sát viên bắt buộc tuân theo điều khoản và chịu sựchỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện kiểm giáp cấp mình, sự chỉ đạo thốngnhất của Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao.

Nhiệm vụ, quyền hạn ví dụ củaKiểm gần cạnh viên do Pháp lệnh về Kiểm tiếp giáp viên Viện kiểm gần kề nhân dân quy định.

2. Khi tiến hành nhiệm vụ, quyềnhạn vày Thủ trưởng cơ quan điều tra phân công, Điều tra viên bắt buộc tuân theo phápluật và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ sở điều tra, sự lãnh đạothống duy nhất của Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao.

Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Điều traviên do lao lý quy định.

Điều 46

1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng,Kiểm tiếp giáp viên, Thủ trưởng phòng ban điều tra, Điều tra viên đề xuất chịu trách nhiệmtrước quy định về việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của mình; nếu gồm hành vivi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, nấc độ vi phạm luật mà bị xử trí kỷ luậthoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp luật.

2. Viện trưởng, Phó Việntrưởng, Kiểm ngay cạnh viên, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên vào khithực hiện nay nhiệm vụ, quyền hạn mà tạo ra thiệt sợ hãi thì Viện kiểm gần kề nhân dânnơi những người đó công tác phải có nhiệm vụ bồi hay và những người dân đãgây ra thiệt sợ có trọng trách bồi hoàn đến Viện kiểm giáp nhân dân theo quyđịnh của pháp luật.

Chương10:

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦAVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều 47

1. Tổng biên chế, con số Kiểmsát viên, Điều tra viên của Viện kiểm gần kề nhân dân vì chưng Uỷ ban thường vụ Quốc hộiquyết định theo đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao.

Căn cứ vào tổng biên chế do Uỷban thường xuyên vụ Quốc hội quyết định, Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối caoquyết định biên chế của Viện kiểm sát các địa phương và các đơn vị trực thuộcViện kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao.

2. Biên chế, số lượng Kiểm sátviên, Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự chiến lược do Uỷ ban hay vụ Quốc hộiquyết định theo ý kiến đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao sau khithống tuyệt nhất với bộ trưởng liên nghành Bộ quốc phòng.

Điều 48

Chế độ tiền lương, phụ cấp, giấychứng minh, trang phục đối với cán bộ ngành kiểm gần kề và chính sách ưu tiên đối vớiKiểm giáp viên, Điều tra viên khi thực hiện nhiệm vụ vày Uỷ ban thường xuyên vụ Quốchội quy định.

Điều 49

1. Gớm phí hoạt động vui chơi của Việnkiểm gần kề nhân dân vày Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao lập dự trù và đề nghịChính bao phủ trình Quốc hội quyết định.

2. Ghê phí hoạt động vui chơi của Việnkiểm sát quân sự chiến lược do cỗ quốc chống phối hợp với Viện kiểm gần kề nhân dân về tối caolập dự trù và đề nghị Chính tủ trình Quốc hội quyết định.

3. Vấn đề quản lý, cấp và sử dụngkinh tầm giá được triển khai theo pháp luật về ngân sách chi tiêu nhà nước.

4. Nhà nước ưu tiên chi tiêu pháttriển công nghệ thông tin và các phương tiện khác để đảm bảo cho ngành kiểm sátnhân dân thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm của mình.

Chương11:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50

Luật này sửa chữa thay thế Luật tổ chứcViện kiểm gần cạnh nhân dân ngày 07 tháng 10 năm 1992.

Những quy định trước đây tráivới phép tắc này đều bến bãi bỏ.

Luật này đã có Quốc hội nướcCộng hoà xóm hội công ty nghĩa vn khoá X, kỳ họp trang bị 11 thông qua ngày 02tháng 4 năm 2002.