Giáo trình kinh tế vi mô đại học ngoại thương

      35
THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STTTên giảng viênEmailĐiện thoạiVăn phòng
1.

Bạn đang xem: Giáo trình kinh tế vi mô đại học ngoại thương

Nguyễn Thị Tường Anhtuonganh

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần nhằm hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản để nghiên cứu và phân tích hành vi của những cá nhân, các doanh nghiệp và chính phủ nước nhà trong đk tài nguyên là khan hiếm. Từ đó giúp giải thích và lượng hóa mối quan hệ giữa những biến số gớm tế, bên cạnh đó giúp xây dựng phương pháp ra quyêt định chế tạo và chi tiêu và sử dụng một giải pháp tối ưu nhất cho những chủ thể vào nền tởm tế.

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Kết thúc học tập phần tài chính vi tế bào 1, người học tất cả thể

– nắm rõ khái niệm, nội dung, ý nghĩa, yếu hèn tố ảnh hưởng và phương thức xác định các biến số kinh tế tài chính như: cung, cầu, chi phí, tối đa hóa lợi nhuận…

– lý giải và lượng hóa mối quan hệ giữa những biến số tài chính qua các hàm số cùng đồ thị toán học

– Từ đại lý lý luận vẫn nghiên cứu, vận dụng và giải thích được các hiện tượng kinh tế đang ra mắt trên thị trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

4.1. Giáo trình

– “Kinh tế vi mô,” bộ Giáo dục và Đào tạo.

– “Kinh tế vi mô cơ bản”, ngôi trường Đại học tập Ngoại thương.

Xem thêm: Những Set Đồ Khủng Nhất Võ Lâm 1 Nổi Tiếng Một Thời Ai Cũng Ao Ước

4.2. Tài liệu tham khảo

– tài chính học”, 2 tập của Paul A. Samuelson

– David Begg, “Kinh tế học” (tái bản lần 7), McGraw Hill.

– Pyndick, Rubinfeld, “Kinh tế học Vi mô” (tái phiên bản lần 7), Pearson.

– “Kinh tế Vi mô trong nền tài chính chuyển đổi”, ngôi trường ĐH yêu thương mại

– Cao Thúy Xiêm, “101 bài xích tập tài chính học Vi mô”

– “Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập kinh tế tài chính học Vi mô”, trường ĐH KTQD

– Cao Thúy Xiêm, “Tình huống kinh tế học Vi mô”

NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung học phần

STTNội dung cụ thể học phầnPhân bổ thời hạn Ghi chú
Trên lớpỞ nhà
Lý thuyếtThực hành
1.CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG  
 

1.1. Kinh tế Vi mô

1.1.1. Định nghĩa tài chính học

1.1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu vãn của tài chính học Vi mô

1.1.3. Một số trong những khái niệm cơ bản

1.2. Những vấn đề tài chính cơ bạn dạng

1.3. Lựa chọn kinh tế tài chính tối ưu

1.3.1. Thực chất của sàng lọc kinh tế

1.3.2. Mục tiêu của lựa chọn

1.3.3. Cách thức lựa chọn

1.3.4. Đường giới hạn khả năng sản xuất

39
2. CHƯƠNG 2: CUNG VÀ CẦU6224
 

2.1. Mong

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Quy định cầu

2.1.3. Những công cụ màn trình diễn cầu

2.1.4. Các nhân tố tác động tới cầu

2.1.5. Sáng tỏ sự di chuyển và di chuyển của đường cầu

2.2. Cung

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Nguyên lý cung

2.2.3. Những công cụ biểu diễn cung

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung

2.2.5. Riêng biệt sự di chuyển và di chuyển của con đường cung

2.3. Cân nặng bằng cung cầu thị trường

2.3.1. Cân đối thị trường

2.3.2. Tinh thần dư thừa cùng thiếu hụt

2.3.3. Kiểm soát điều hành giá

3. CHƯƠNG 3: HỆ SỐ co DÃN

 

 

219
 3.1. Co dãn và đàn hồi của mong theo giá

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phương thức tính

3.1.3. Phân loại

3.1.4. Các nhân tố tác động tới thông số co dãn của cầu theo giá

3.1.5. Quan hệ giữa giá, hệ số co dãn của cầu và doanh thu

3.1.6. Ý nghĩa của thông số co dãn của ước theo giá

3.2. đàn hồi của cầu theo túi tiền hàng hóa khác (co dãn chéo)

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Phương thức tính

3.2.3. Phân loại

3.2.4. Ý nghĩa

3.3. đàn hồi của ước theo thu nhập

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Phương pháp tính

3.3.3. Phân loại

3.3.4. Ý nghĩa

3.4. Co dãn đàn hồi của cung

 

4CHƯƠNG 4: LÝTHUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

4321
 

4.1. Kim chỉ nan về tiện ích của tín đồ tiêu dùng

4.1.1. Một vài khái niệm

4.1.2. Quy luật tác dụng cận biên bớt dần

4.2. Lựa chọn về tối ưu của người tiêu dùng

4.2.1. Sở thích của người tiêu dùng

4.2.2. Ngân sách chi tiêu của người tiêu dùng

4.2.3. Phối hợp tiêu dùng hàng hóa tối ưu

4.2.4 ảnh hưởng tác động của sự biến đổi thu nhập với giá sản phẩm hoá

5. CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT

 

5324
 5.1. Triết lý về sản xuất

5.1.1. Hàm sản xuất

5.1.2. Cung ứng với một nguồn vào biến đổi

5.2. Triết lý về bỏ ra phí

5.2.1. Chi phí cố định, ngân sách chi tiêu biến đổi, tổng chi phí

5.2.2. Ngân sách chi tiêu bình quân, ngân sách cận biên

5.2.3. Ngân sách chi tiêu kinh tế, túi tiền kế toán, ngân sách chi tiêu chìm

5.3. định hướng về lợi nhuận

5.3.1. Khái niệm

5.3.2.Tối đa hóa lợi nhuận

 

 

6. CHƯƠNG 6: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG

 

6327
 6.1. Thị trường và phân loại thị trường

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại

6.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Đặc điểm

6.2.3. Đường cầu, đường lệch giá cận biên của hãng CTHH

6.2.4. Giá, sản lượng và lợi nhuận của hãng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo

6.2.5. Điểm hòa vốn, điểm liên tục sản xuất, điểm đóng cửa sản xuất

6.2.6. Đường cung của doanh nghiệp đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo

5.2.8. Thặng dư của người sản xuất

6.3. Thị phần độc quyền

6.3.1. Khái niệm

6.3.2. Lý do dẫn mang lại độc quyền

6.3.3. Đường cầu, đường doanh thu cận biên

6.3.4. Giá, sản lượng và lợi nhuận của khách hàng độc quyền

6.3.5. Đường cung của công ty độc quyền

6.3.6. Sức khỏe thị trường

6.4. Thị trường đối đầu và cạnh tranh không hoàn hảo

6.4.1. Thị trường tuyên chiến và cạnh tranh độc quyền

6.4.2. Thị trường độc quyền tập đoàn

7. CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG

 

219
 

7.1. Cung sức lao động

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Các nhân tố tác động đến cung lao động

7.2.3. Đường cung lao rượu cồn vòng về phía sau

7.2. Cầu lao động

7.2.1. Khái niệm

7.2.2. Qui định cầu sức lao động

7.2.3. Sản phẩm lệch giá cận biên của lao động

7.2.4. Ra quyết định thuê mướn lao động về tối ưu của doanh nghiệp

7.3. Cân nặng bằng thị phần sức lao hễ trên thị trường cạnh tranh

 

8CHƯƠNG 8: SỰ TRỤC TRẶC CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ

 

219
 

8.1. Sự trục trẹo của thị trường

8.1.1. Tuyên chiến và cạnh tranh không hoàn hảo

8.1.2. Ảnh tận hưởng ngoại ứng

8.1.3. Sản phẩm & hàng hóa công cộng

8.1.4. Đảm bảo công bằng xã hội

8.1.5. Tin tức không cân nặng xứng

8.2. Vai trò của cơ quan chính phủ trong nền tài chính thị trường

8.2.1. Các tính năng kinh tế của chính phủ

8.2.2. Những công cụ kinh tế tài chính chủ yếu đuối của chủ yếu phủ

8.2.3. Cách thức điều tiết tởm tế

 

 Tổng301590

5.2. Planer giảng dạy

Buổi Nội dung chínhYêu cầu SV

chuẩn bị trước lúc lên lớp

Ghi chú
1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.4. Kinh tế Vi mô

1.4.1. Định nghĩa kinh tế học

1.4.2. Đối tượng và cách thức nghiên cứu của kinh tế tài chính học Vi mô

1.4.3. Một số trong những khái niệm cơ bản

1.5. Những vấn đề tài chính cơ phiên bản

1.6. Lựa chọn kinh tế tối ưu

1.6.1. Bản chất của chọn lọc kinh tế

1.6.2. Phương châm của lựa chọn

1.6.3. Phương thức lựa chọn

1.6.4. Đường giới hạn tài năng sản xuất

Đọc ngôn từ chương 1 trong những giáo trình

2CHƯƠNG 2: CUNG VÀ CẦU

2.1. Cầu – lý thuyết về hành động của bạn tiêu dùng

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Quy định cầu

2.1.3. Các công cụ biểu diễn cầu

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu

2.1.5. Tách biệt sự di chuyển và dịch rời của mặt đường cầu

Đọc câu chữ chương 2 trong giáo trình
3CHƯƠNG 2: CUNG VÀ CẦU

 

2.2. Cung – lý thuyết về hành vi của tín đồ sản xuất

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Khí cụ cung

2.2.3. Những công cụ màn biểu diễn cung

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung

2.2.5. Phân biệt sự di chuyển và dịch rời của mặt đường cung

2.3. Cân nặng bằng cung và cầu thị trường

2.3.1. Thăng bằng thị trường

2.3.2. Trạng thái dư thừa và thiếu hụt

2.3.3. điều hành và kiểm soát giá

Đọc ngôn từ chương 2 vào giáo trình
4CHƯƠNG 2: CUNG VÀ CẦU

Bài tập + Thảo luận

Đọc lại định hướng đã học tập trên lớp các buổi trước
5CHƯƠNG 3: HỆ SỐ co DÃN

 

3.1. đàn hồi co dãn của cầu theo giá

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phương thức tính

3.1.3. Phân loại

3.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới thông số co dãn của ước theo giá

3.1.5. Mối quan hệ giữa giá, hệ số co dãn của cầu và doanh thu

3.1.6. Ý nghĩa của hệ số co dãn của cầu theo giá

3.2. Co dãn và đàn hồi của mong theo ngân sách chi tiêu hàng hóa khác (co dãn chéo)

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Phương pháp tính

3.2.3. Phân loại

3.2.4. Ý nghĩa

3.3. đàn hồi của mong theo thu nhập

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Phương thức tính

3.3.3. Phân loại

3.3.4. Ý nghĩa

3.4. đàn hồi và co dãn của cung

Đọc ngôn từ chương 3 trong giáo trình
6CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

4.1. Triết lý về lợi ích của bạn tiêu dùng

4.1.1. Một số khái niệm

4.1.2. Quy luật ích lợi cận biên sút dần

Thực hành bài xích tập

Đọc câu chữ chương 4 trong giáo trình
7CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

4.2. Lựa chọn buổi tối ưu của tín đồ tiêu dùng

4.2.1. Sở thích của người tiêu dùng

4.2.2. Giá thành của fan tiêu dùng

4.2.3. Kết hợp tiêu dùng sản phẩm & hàng hóa tối ưu

4.2.4 tác động của sự biến đổi thu nhập cùng giá mặt hàng hoá

 

 

Đọc văn bản chương 4 trong giáo trình
8CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT

5.1. định hướng về sản xuất

5.1.1. Hàm sản xuất

5.1.2. Sản xuất với một nguồn vào biến đổi

5.2. Lý thuyết về chi phí

5.2.1. Chi phí kinh tế, giá cả kế toán, chi tiêu chìm

5.2.2. Chi tiêu sản xuất trong ngắn hạn

5.2.3. Giá thành sản xuất trong nhiều năm hạn

Đọc nội dung chương 5 vào giáo trình
9CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT

 

5.3. định hướng về lợi nhuận

5.3.1. Khái niệm

5.3.2.Tối đa hóa lợi nhuận

Ôn tập + Thảo luận

Đọc câu chữ chương 5 vào giáo trình
10Thi giữa kỳNội dung ôn tập trường đoản cú chương 1 đến chương 5.
11CHƯƠNG 6: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN

 

6.1. Thị phần và phân nhiều loại thị trường

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại

6.2. Thị trường đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Đặc điểm

6.2.3. Đường cầu, đường lợi nhuận cận biên của hãng sản xuất CTHH

6.2.4. Giá, sản lượng với lợi nhuận của hãng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo

6.2.5. Điểm hòa vốn, điểm liên tục sản xuất, điểm ngừng hoạt động sản xuất

6.2.6. Đường cung của doanh nghiệp đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo

5.2.8. Thặng dư của fan sản xuất

5.2.9 cân bằng dài hạn

Đọc câu chữ chương 6 vào giáo trình
12CHƯƠNG 6: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN

 

6.3. Thị phần độc quyền

6.3.1. Khái niệm

6.3.2. Nguyên nhân dẫn đến độc quyền

6.3.3. Đường cầu, đường lợi nhuận cận biên

6.3.4. Giá, sản lượng cùng lợi nhuận của người sử dụng độc quyền

6.3.5. Đường cung của bạn độc quyền

6.3.6. Sức mạnh thị trường

6.3.7 một số trong những biện pháp biệt lập giá

Đọc nội dung chương 6 trong giáo trình
136.4. Thị trường đối đầu và cạnh tranh không hoàn hảo

6.4.1. Thị trường tuyên chiến và cạnh tranh độc quyền

6.4.2. Thị phần độc quyền tập đoàn

Ôn tập + Thảo luận

Đọc nội dung chương 6 trong giáo trình
14CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG

7.1. Cung mức độ lao động

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Các nhân tố tác động đến cung lao động

7.2.3. Đường cung lao động vòng về phía sau

7.2. Mong lao động

7.2.1. Khái niệm

7.2.2. Hình thức cầu mức độ lao động

7.2.3. Sản phẩm doanh thu cận biên của lao động

7.2.4. Quyết định thuê mướn lao động về tối ưu của doanh nghiệp

Cân bằng thị trường sức lao đụng trên thị phần cạnh tranh

Thảo luận

Đọc câu chữ chương 7 vào giáo trình
15CHƯƠNG 8: SỰ TRỤC TRẶC CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ

8.1. Sự trục trẹo của thị trường

8.1.1. Tuyên chiến đối đầu không trả hảo

8.1.2. Ảnh tận hưởng ngoại ứng

8.1.3. Sản phẩm & hàng hóa công cộng

8.1.4. Đảm bảo công bằng xã hội

8.1.5. Thông tin không cân nặng xứng

8.2. Mục đích của cơ quan chính phủ trong nền kinh tế tài chính thị trường

8.2.1. Các tính năng kinh tế của thiết yếu phủ

8.2.2. Các công cụ kinh tế tài chính chủ yếu hèn của thiết yếu phủ

8.2.3. Cách thức điều tiết khiếp tế

Ôn tập tầm thường + Thảo luận

Đọc nội dung chương 8 vào giáo trình

ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Có nhiều phương thức đánh giá khác biệt như: bài xích tập lớn/báo cáo, thuyết trình, chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ…

Nhà trường quy định tỷ lệ điểm reviews chuyên cần-đánh giá bán giữa kỳ- thi kết thúc học phần là 10%-30%-60% nhưng bộ môn cần được quy định cụ thể cho mỗi phần reviews (đánh giá từng nào lần, hình thức đánh giá với thời gian)

Đánh giá học phầnTỷ lệHình thức tấn công giáThời gian
Chuyên cần10%Điểm danh, kiểm tra bài xích tập/ sẵn sàng bài,…
Đánh giá giữa kỳ

– bài tập lớn

– bình chọn giữa kỳ

– Khác

30%Thi viết, ko được áp dụng tài liệu.
Thi chấm dứt học phần60%Thi viết, không được áp dụng tài liệu