Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 38

      38
Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 38

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38 bài xích 117 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính (theo mẫu)

1.

Xem thêm: Định Mức Thay Nhớt Xe Accent Bao Nhiêu Lít Nhớt, Cần Bao Nhiêu Dầu Trong Động Cơ Hyundai Accel

Tính (theo mẫu)

Mẫu: (2 + 3 over 7 = 14 over 7 + 3 over 7 = 14 + 3 over 7 = 17 over 7)

a) (2 over 5 + 3) b) (4 + 2 over 3)

2. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + …;) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + …)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + … ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( … + 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4)

4. Một chiếc tàu thủy giờ đầu tiên chạy được (3 over 8) quãng đường, giờ lắp thêm hai chạy được (2 over 7) quãng đường, giờ thứ ba chạy được (1 over 4) quãng đường. Hỏi sau bố giờ loại tàu thủy kia chạy được từng nào phần quãng đường?

*

1.

a) (2 over 5 + 3 = 2 over 5 + 15 over 5 = 2 + 15 over 5 = 17 over 5)

b) (4 + 2 over 3 = 12 over 3 + 2 over 3 = 12 + 2 over 3 = 14 over 3)Quảng cáo

2. 

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + 4 over 5) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + 13 over 25)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. 

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25 = left( 12 over 25 + 13 over 25 ight) + 3 over 5 = 25 over 35 + 3 over 5 = 1 + 3 over 5 = 5 + 3 over 5 = 8 over 5)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3 = left( 2 over 3 + 4 over 3 ight) + 3 over 2 = 6 over 3 + 3 over 2 = 2 + 3 over 2 = 4 + 3 over 2)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4 = left( 3 over 5 + 7 over 5 ight) + 3 over 4 = 10 over 5 + 3 over 4 = 2 + 3 over 4 = 8 + 3 over 4 = 11 over 4)