Đề tiếng anh lớp 1

      155
1 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh1.1 bộ Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 trường Tiểu học tập Đặng Cương, Hải Phòng1.2 Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp một năm học 2019 – 2020 theo giáo trình First Friend

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh

Họ với tên: ………………………………………….Lớp: 1 …. BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IMôn: TIẾNG ANHNăm học: 2019 – 2020

I. Nối các tranh với từ giờ Anh của chúng (2.5pts)


*

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ bao gồm nghĩa (2.5 pts)

*

III. Khoanh vào câu vấn đáp đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

Bạn đang xem: ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 1 HỌC KỲ 1


*

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

*

Bộ Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 1 trường Tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng

Đề thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 1 – Đề 1
*
*
Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 1 – Đề 2
*
*

Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 1 năm học 2019 – 2020 theo giáo trình First Friend

Đề thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 1

I. Nối những tranh với từ giờ Anh của chúng (2.5pts)

*

II. Bố trí những chữ cái sau thành từ tất cả nghĩa (2.5pts)

*

III. Khoanh vào câu vấn đáp đúng độc nhất a hoặc b (2.5pts)

*

IV. Sơn màu theo đúng quy định (2.5pts)

*
TRƯỜNG TH ……………….Họ với Tên: ………………….Lớp 1………ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IMôn: giờ Anh – Lớp 1Năm học: 2017 – 2018(Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1. Xong các từ bỏ sau.

Bạn đang xem: Đề tiếng anh lớp 1

*

Bài 2. Nối hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Hi! How are you? a. The board, please.
2. Look at b. Fine, Thank you.
3. I go to c. Is in the garden.
4. Sit d. Are in the garden.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tháo Nắp Lưng Iphone 5 Dành Cho Người Thích Tò Mò

5. The hen e. Down, please.
6. The goat & the pig f. School every day.

Bài 3. Nhìn tranh, chấm dứt câu. 

I like ___________.The __________ is in the garden.I lượt thích to _________ She likes ___________Can you ____________?
*

Bài IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school, horse, pig, down, hen

1. The …………………………. Is in the garden.2. Sit …………………………., please!3. I go khổng lồ …………………………. Every day.4. The goat and …………………………. Are in the garden.5. The ………………………………. Is in the garden.

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1

Học kỳ I – Năm học 2016-2017

Câu 1: Em hãy nối những từ với các tranh sau mang đến đúng: (4đ)

*

Câu 2: Hãy điến chữ cái còn thiếu để dứt các từ bỏ sau:(3đ)

c…t (con mèo ap..le (quả táo)
fi…h(con cá)d…g(con chó)
g…at(con dê)h…n(con kê mái)

Câu 3: Em hãy viết hai dòng những từ sau (3đ)