Đề thi đại số tuyến tính

      124
... Lp tuyn tính ti đi ca S nu nó là h đc lp tuyn tính và nu thêm bt k véc t như thế nào ca S thì ta h ph thuc tuyn tính. Mi h véc t S đu h con đc lp tuyn tính ti đi, ... Tuyn tính H n véc t nuuS , ,1= ca V đc gi là đc lp tuyn tính nu: 5∈=++nnnuuαααα, ,, 1110 thì 0 1===nαα. H không đc lp tuyn tính đc gi là ph thuc tuyn tính. ... →×:* yxyx *),( a Lut hp thành trong * ca tp X đc gi là: X tính kt hp nu zyxzyxXzyx ∗∗=∗∗∈∀ )()(:,, X tính trao đổi nu xyyxXyx ∗=∗∈∀ :, Chng 4: nh thc 52a)...

Bạn đang xem: Đề thi đại số tuyến tính


*

*

*

*

*

... Mang lại hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) khảo sát điều tra sự vươn lên là thi n và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số (1) khi m = 2. 2) Tìm những giá trị của m để đồ vật thị hàm số (1) điểm ... điểm) mang lại hàm số 4 2 22y x mx m m= + + + (1). 1) khảo sát sự biến chuyển thi n với vẽ vật dụng thị hàm số khi m = –2. 2) kiếm tìm m để thứ thị hàm số (1) 3 điểm cực trị lập thành một tam giác một góc ... Cho hàm số 4 3 22 3 1 (1)= + - - +y x mx x mx. 1) điều tra khảo sát sự đổi thay thi n với vẽ trang bị thị (C) của hàm số (1) khi m = 0. 2) Định m để hàm số (1) hai rất tiểu. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương...

Xem thêm: Vải Trang Trí Phòng Ngủ - Tranh Vải Treo Tường Phòng Ngủ


... TP.HCM)ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009Mơn thi : TỐNPHẦN phổ biến CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm). Cho hàm số y = x 22x 3++ (1). 1. Khảo sát sự trở nên thi n và vẽ thiết bị thị của hàm số (1)2. ... Trình tiếp tuyến của thứ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó giảm trụchoành, trục tung lần lượt tại nhị điểm rành mạch A, B cùng tam giác OAB cân nặng tại gốctọa độ O.Câu II (2,0 điểm)1. Giải phương ... X)−=+ −.2. Giải phương trình : 32 3x 2 3 6 5x 8 0− + − − = (x ∈ R)Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 23 20I (cos x 1)cos xdxπ= −∫Câu IV (1,0 điểm). đến hình chóp S.ABCD đáy ABCD...
... ). Mang lại hàm số y = 2x 1x 1−+ a) khảo sát điều tra biến thi n và vẽ đồ vật thị (C).của hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến phù hợp với hai trục thành một tam giác diện tích s ... Mặt đường tròn có nửa đường kính là 2. 3. Định m làm thế nào cho hệ sau 4 nghiệm : ()2233x+ y + mx log (x ) 1 log x 216yyy⎧+=+⎪⎨⎪=⎩ GIẢI VẮN TẮT Câu 1. B) Phương trình tiếp tuyến d của ... 121/6 Câu 2 (2 điểm ) : 1) Giải phương trình : (1 2cos x) sin x 3(1 2cosx)(1 + cos x)+=− 2) Giải phương trình 32x 1 x 8 1+− − = Câu 3 (1 điểm ). Tính tích phân : /2420sin...