Đề bài toán lớp 4

      1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học tập kì 1, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tư liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Đề bài toán lớp 4

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, cầm cố chắc kết cấu đề thi cũng tương tự các dạng bài bác tập thường gặp trong đề thi cuối học kì 1 nhằm ôn thi hiệu quả hơn. Chi tiết mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của cuuthien.vn:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào phân chia hết mang lại 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong số góc dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là cầm kỉ sản phẩm bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) toàn bô tuổi của bà mẹ và con là 57 tuổi. Bà bầu hơn con 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) search số bị chia nhỏ nhất trong phép chia bao gồm thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là vắt kỉ trang bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Tác dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: làm cho đúng mỗi phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhỏ nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng( trường đoản cú câu 1 cho câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tư mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn cha trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số là 27. Số nhỏ nhắn là 19 thì số mập là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên gồm …..

A. Tư góc nhọn, nhì góc tù với hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, hai góc tù và một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận một thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đã cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết đến 2, 3 với 5, những chữ số đa số khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: search x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhì tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được ít hơn tháng thiết bị hai là 170m vải. Hỏi từng tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng lắp thêm nhất cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng đồ vật hai cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết để tính và đúng là được tính một nửa số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhị nghìn tư trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số tương thích để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh năm 1980.Bác hồ nước sinh vào núm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số 42 cùng 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2.

Xem thêm: Top 10 Cách Làm Caramen Hàng Than Đê ^^, Caramel Hàng Than Đê ^^

kiếm tìm x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc có trong hình vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhì mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số sau đây số nào phân tách hết mang đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a) Theo sản phẩm tự từ nhỏ bé đến lớn:............................................................................................

b) Theo lắp thêm tự từ to đến bé:..............................................................................................