Công ty cổ phần nosafood

      10

Là giữa những thương hiệu hàng đầu trong nghành nghề dịch vụ sản xuất và cung cấp các sản phẩmgia vị để sản xuất món ăntại việt nam và trên nuốm giới


"default_contact":"Liên hệ","default_notification":"Thông báo","default_redirect_click":"Nhấn vào đó nếu chờ quá lâu.","default_fullname":"Họ cùng tên","default_email":"Email","default_address":"Địa chỉ","default_phone":"Điện thoại","default_send":"Gởi đi","default_reset":"Làm lại","default_select_all":"Chọn tất cả","default_captcha":"Mã bảo vệ","default_input_captcha":"Nhập vào mã bảo vệ","default_contact_send_success":"Bạn sẽ gởi tương tác thành công","default_contact_send_false":"Bạn vẫn gởi tương tác thất bại","default_back_page_home":"Quay về trang chủ","default_newsletter_thanks":"Cảm ơn chúng ta đã đk trên khối hệ thống của bọn chúng tôi","error_email_exists":"Email vẫn tồn tại trong hệ thống","error_email_not_exists":"Email không tồn trên trong hệ thống","error_email_invalid":"Địa chỉ e-mail phải đúng cú pháp, ví dụ: info
tenmien.vn!","member_change_info_success":"Thông tin thay đổi thành công.","member_change_info_fail":"Thay đổi tin tức thất bại.","member_change_password_success":"Mật khẩu thay đổi thành công","member_change_password_fail":"Mật khẩu đổi khác thất bại","member_login_success":"Bạn đã đăng nhập thành công","member_register_success":"Đăng ký thông tin tài khoản thành công","member_register_fail":"Đăng ký thông tin tài khoản thất bại","member_send_password_new_mail_success":"Mật khẩu bắt đầu đã giữ hộ về thư điện tử đăng ký!","member_send_password_new_fail":"Lấy lại password thất bại","error_account_not_found":"Không tìm kiếm thấy tài khoản trong hệ thống.","error_limit_login":"Bạn sẽ nhập sai vượt quá mốc giới hạn quy định.

Bạn đang xem: Công ty cổ phần nosafood

Phấn kích đăng nhập lại sau:","error_username_required":"Bạn vui lòng nhập tên truy hỏi cập","error_username_not_exists":"Tên truy cập không tồn tại.","error_username_space":"Tên truy cập không được chứa khoảng tầm trắng","error_username_exists":"Tên truy cập đã tồn tại","error_password_not_exists":"Mật khẩu chúng ta nhập không chủ yếu xác.","error_password_required":"Bạn phấn kích nhập mật khẩu","error_password_not_regex":"Mật khẩu cần chứa tối thiểu 6 cam kết tự. Bao hàm chữ in hoa, chữ thường cùng số.","error_password_old_required":"Nhập vào mật khẩu lúc này của bạn","error_password_old_invalid":"Mật khẩu cũ ko đúng","error_password_confirm_invalid":"Mật khẩu đề nghị chứa ít nhất 6 cam kết tự.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Rau Muống Cạn An Toàn, Hướng Dẫn Cách Trồng Và Chăm Bón Rau Muống

Bao hàm chữ in hoa, chữ thường và số.","error_register_is_login":"Bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống. Vui mừng đăng xuất để tiến hành tính năng này","page_login":"Đăng nhập","error_fullname_required":"Bạn phấn kích nhập họ tên","error_fullname_max_length":"Họ tên không vượt quá 55 cam kết tự","error_address_max_length":"Địa chỉ không vượt quá 150 ký tự","error_email_required":"Bạn vui vẻ nhập email","error_content_required":"Bạn vui lòng nhập nội dung","error_content_max_length":"Nội dung giữ hộ không được vượt quá 5000 cam kết tự","error_phone_required":"Bạn vui vẻ nhập số điện thoại","error_phone_syntax":"Số điện thoại thông minh phải đầy đủ 8 số hoặc lớn hơn, ví dụ: 19009477, 0967897890, 0286253737, ...","error_captcha_required":"Bạn phấn kích nhập mã bảo vệ","error_captcha_invalid":"Mã bảo đảm không đúng","error_token_csrf_invalid":"Token không hợp lệ","forms_required":"Trường này là bắt buộc","forms_send_success":"Bạn đã gửi thông tin đăng ký kết thành công","forms_send_false":"Bạn đang gửi tin tức đăng ký kết thất bại","forms_undefined":"Không xác định được biểu mẫu","error_limit_send_authentication_phone":"Quý khách đã dành đến số lượng giới hạn xác thực số năng lượng điện thực, vui vẻ xác thực sau 30p","authentication_phone":"Xác thực số năng lượng điện thoại","authentication_enter_code":"Nhập mã đảm bảo tại đây","authentication":"Xác thực","authentication_phone_re_send":"Gửi lại","authentication_phone_success":"Xác thực điện thoại cảm ứng thông minh thành công","titile_authentication_phone_success":"Xác thực thành công","authentication_phone_error":"Xác thực điện thoại cảm ứng thất bại","warning_custom_no_authentication_phone":"Quý khách chưa xác xắn số điện thoại","error_customer_access_page_here":"Quý khách chưa được truy cập trang này","phone_customer_code_authentication_please_enter_code_here":"Điện thoại quý khách vừa cảm nhận mã xác thực vui lòng nhập mã bảo đảm tại đây","error_you_not_verified_your_phone_number":"Quý khách chưa đúng đắn số năng lượng điện thoại","error_enter_phone_invalid":"Khách hàng phấn kích nhập số điện thoại cảm ứng thông minh hợp lệ","error_info_invalid":"Thông tin không hợp lệ","save_info_failed":"Lưu thông tin thất bại","save_info_success":"Lưu tin tức thành công","news":"Tin Tức","product":"Sản phẩm","service":"Dịch vụ","name":"Tên","note":"Ghi chú","number_adult":"Người lớn","number_children":"Trẻ em","number_baby":"Em bé","booktour_callback":"Trở về","book_tour_info":"Thông tin đặt tour","number_adults":"Người lớn","book_tour":"Đặt tour","selected_tour":"Chọn tour","selected_category_tour":"Chọn nhiều loại tour","price":"Giá tiền","booking_tour":"Đặt tour","departure_day":"Ngày khởi hành","please_warning_selected_tour":"Vui lòng lựa chọn tour","error_booktour_date_start_not_select":"Ngày khởi hành không được chọn","error_booktour_date_start_small_today":"Ngày phát xuất không thể nhỏ tuổi hơn ngày hiện nay tại","error_booktour_adult_not_select":"Vui lòng chọn con số người lớn","error_booktour_fullname_not_empty":"Họ tên để tour ko được để trống","error_booktour_phone_not_valid":"Số điện thoại cảm ứng thông minh không đúng theo lệ","error_booktour_email_not_valid":"Email không hợp lệ","error_booktour_address_not_empty":"Địa chỉ không được nhằm trống","error_booktour_process":"Đã bao gồm lỗi trong quá trình đặt tour","error_booktour_not_found":"Không tìm thấy tour trên hệ thống.","error_booktour_category_not_found":"Vui lòng chọn loại tour","booktour_success":"Đặt tour thành công","booktour_info":"Thông tin để tour","please_warning_selected_room":"Vui lòng lựa chọn phòng","error_bookroom_date_start":"Ngày thừa nhận phòng không được chọn","error_bookroom_invalid_date_start":"Ngày nhận phòng không thể nhỏ hơn ngày hiện tại tại","error_bookroom_date_end":"Ngày trả phòng không được chọn","error_bookroom_invalid_date_end":"Ngày trả phòng ko thể nhỏ tuổi hơn ngày dìm phòng","error_bookroom_type_not_select":"Vui lòng chọn loại phòng","error_bookroom_name_room_not_select":"Vui lòng chọn tên phòng","error_bookroom_category_room_not_select":"Vui lòng chọn loại phòng","error_bookroom_adult_not_select":"Vui lòng chọn con số người lớn","error_bookroom_children_not_select":"Vui lòng chọn số lượng trẻ em","error_bookroom_number_of_room_not_select":"Vui lòng chọn số lượng phòng","error_bookroom_fullname_not_empty":"Họ tên để phòng ko được nhằm trống","error_bookroom_phone_not_valid":"Số điện thoại cảm ứng thông minh không phù hợp lệ","error_bookroom_email_not_valid":"Email không phù hợp lệ","error_bookroom_address_not_empty":"Địa chỉ không được để trống","error_bookroom_process":"Đã gồm lỗi trong quá trình đặt phòng","bookroom_success":"Đặt phòng thành công","bookroom_type":"Loại phòng","bookroom_name":"Tên phòng","bookroom_numbers":"Số phòng","bookroom":"Đặt phòng","bookroom_date_start":"Ngày nhận phòng","bookroom_date_end":"Ngày trả phòng","book_room_info":"Thông tin để phòng","onepay_cart":"Hệ thống sẽ chuyển qua cổng thanh toán giao dịch OnePay.vn","product_payment_onepay":"Thanh toán OnePay","product_payment_onepay_atm":"OnePay cổng nội địa","product_payment_onepay_int":"OnePay cổng quốc tế","napas_cart":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán Napas","product_payment_napas":"Thanh toán NaPas","product_payment_napas_atm":"Thanh toán NaPas nội địa","product_payment_napas_int":"Thanh toán NaPas quốc tế","paypal_cart":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán giao dịch Paypal.com","product_payment_paypal":"Thanh toán PayPal","error_money_limit":"Số tiền to hơn mức chất nhận được của Paypal vui miệng chọn phương thức giao dịch khác","cart_paypal_express":"Hệ thống sẽ chuyển hẳn qua cổng thanh toán Paypal Express","vnpay_cart":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng giao dịch Vnpayment.vn","product_payment_vnpay":"Thanh toán VNPAY","zalopay_cart":"Hệ thống sẽ chuyển qua cổng thanh toán giao dịch ZaloPay","product_payment_zalopay":"Thanh toán ZaloPay","product_payment_zalopay_app":"Thanh toán qua ví ZaloPay","product_payment_zalopay_atm":"Thanh toán ZaloPay cổng ATM","product_payment_zalopay_int":"Thanh toán ZaloPay cổng Visa/MasterCard","error_zalopay_create_url_fail":"Tạo giao dịch thanh toán qua ZaloPay thất bại. Vui miệng kiểm tra lại thông tin deals khi thanh toán.","zalopay_create_url_error":"ZaloPay tạo giao dịch thất bại.","error_zalopay_payment_int":"Số tiền về tối thiểu thanh toán giao dịch qua cổng ZaloPay là 10.000đ","momo_cart":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng giao dịch thanh toán MoMo","product_payment_momo":"Thanh toán qua ví MoMo","error_momo_create_url_fail":"Tạo giao dịch qua MoMo thất bại. Vui lòng kiểm tra lại thông tin đơn hàng khi thanh toán.","momo_create_url_error":"MoMo tạo đơn hàng thất bại.","error_momo_payment":"Số tiền buổi tối thiểu thanh toán giao dịch qua cổng MoMo là 1000đ"{"company_logo":"https://cuuthien.vn/datafiles/20471/upload/images/Untitled-1-03.png?t=1538452966","company_name":"cuuthien.vn","company_email":"cuuthien.vn