Vì sao ca dao thường mượn hình ảnh cây đa – bến nước – con đò để diễn tả nghĩa tình của con người? 154329 điểm trần tiến Ca dao thường mượn hình ảnh cây đa, bến nước, con đò để diễn tả nghĩa tình của con người vì:- Đây là những hình ảnh thân quen gắn bó và để lại ấn tượng sâu sắc cho con người ở mỗi làng quê Việt Nam xưa, Cây đa, bến đò là nơi hò hẹn, nơi gặp gỡ hoặc chia li, nơi lưu giữ nhiều kĩ niệm quê hương" /> Vì sao ca dao thường mượn hình ảnh cây đa – bến nước – con đò để diễn tả nghĩa tình của con người? 154329 điểm trần tiến Ca dao thường mượn hình ảnh cây đa, bến nước, con đò để diễn tả nghĩa tình của con người vì:- Đây là những hình ảnh thân quen gắn bó và để lại ấn tượng sâu sắc cho con người ở mỗi làng quê Việt Nam xưa, Cây đa, bến đò là nơi hò hẹn, nơi gặp gỡ hoặc chia li, nơi lưu giữ nhiều kĩ niệm quê hương" />

Cây đa bến nước con đò

      24
" class="title-header">Vì sao ca dao thường mượn hình ảnh cây đa – bến nước – con đò để diễn tả nghĩa tình của con người?
*

154329 điểm

trần tiến


*

Ca dao thường mượn hình ảnh cây đa, bến nước, con đò để diễn tả nghĩa tình của con người vì:- Đây là những hình ảnh thân quen gắn bó và để lại ấn tượng sâu sắc cho con người ở mỗi làng quê Việt Nam xưa. Cây đa, bến đò là nơi hò hẹn, nơi gặp gỡ hoặc chia li, nơi lưu giữ nhiều kĩ niệm quê hương.- Đây là cặp hình ảnh đi liền nhau, diễn tả những ý nghĩa ước lệvề tình nghĩa mà nó biểu hiện.