Địa lí 9 bài 10 (ngắn nhất): thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

      16

Địa Lí 9 bài 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu vật về sự đổi khác cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Để giúp bạn học xuất sắc môn Địa Lí 9, phần bên dưới là danh sách các bài Giải bài bác tập Địa Lí 9 bài 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu đồ vật về sự biến đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng lũ gia súc, gia cầm.

Bạn đang xem: Địa lí 9 bài 10 (ngắn nhất): thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Câu hỏi 1 (trang 38 SGK Địa lí 9): Cho bảng số liệu:

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, PHÂN THEO NHÓM CÂY

Năm 19902002
Tổng số9040,012831,4
Cây lương thực6474,68320,3
Cây công nghiệp1199,32337,3
Cây thực phẩm, cây ăn uống quả, cây khác1366,12173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện nay cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây. Biểu trang bị năm 1990 có nửa đường kính là trăng tròn mm; biểu trang bị năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm.

b)Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhấn xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích s gieo trồng của những nhóm cây.

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể nhiều loại biểu đồ: hình tròn

- Đơn vị vẽ: %

- up date số liệu:

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây (Đơn vị: %)

Loại cây19902002
Tổng số100100
Cây lương thực71,664,9
Cây công nghiệp13,318,2
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả, cây khác15,116,9

- Vẽ biểu đồ

Biểu đồ bộc lộ cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây quá trình 1990 – 2002.

*

b.Nhận xét

- Quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng những nhóm cây tất cả sự di chuyển rõ rệt qua những năm.

- Cây lương thực:

+ diện tích s gieo trồng có xu hướng tăng, tăng trường đoản cú 6474,6 nghìn ha (1990) lên 8320,3 nghìn ha (2002), tăng 1845,7 nghìn ha.

+ Tỉ trọng diện tích gieo trồng giảm từ 71,6% xuống 64,9%, bớt là 6,7%.

- Cây công nghiệp:

+ diện tích s gieo trồng tăng tự 1199,3 ngàn ha (1990) lên 2337,3 nghìn ha (2002), tăng 4,9%.

+ Tỉ trọng diện tích s cây công nghiệp tăng trường đoản cú 13,3% (1990) lên 18,2% (2002), tăng 4,9%.

- Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

+ diện tích s gieo trồng tăng trường đoản cú 1366,1 ngàn ha (1990) lên 2173,8 nghìn ha (2002), tăng 807,7 ngàn ha.

Xem thêm: Mai Tứ Quý Có Lặt Lá Không, Vì Sao Phải Ngắt Trụi Hết Lá Mai

+ Tỉ trọng diện tích gieo trồng cây công nghiệp tăng từ bỏ 15,1% (1990) lên 16,9% (2002), tăng 1,8%.

- nước ta đang cách tân và phát triển theo hướng phong phú và đa dạng hóa cây trồng.

Câu hỏi 2 (trang 38 SGK Địa lí 9): Dựa vào bảng số liệu 10.2:

a) Vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ tứ đường màn biểu diễn thể hiện tại chỉ số tăng trưởng lũ gia súc, gia nuốm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) phụ thuộc bảng số liệu cùng biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và lý giải tại sao bầy gia chũm và bọn lợn tăng? trên sao đàn trâu không tăng?

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể nhiều loại biểu đồ: đường tăng trưởng

- Đơn vị vẽ: %

- Bảng xử lí số liệu:

Chỉ số lớn mạnh (%)TrâuLợnGia cầm
1990100,0100,0100,0100,0
1995103,8116,7133,0132,3
2000101,5132,4164,7182,6
200298,6130,4189,0217,2

- Vẽ biểu đồ:

*

b.Nhận xét

- quy trình 1990 – 2002 số lượng đàn gia súc, gia cầm của vn đều tăng nhưng tốc độ tăng trưởng không giống nhau.

+ Đàn lợn có tốc độ tăng cấp tốc nhất, tăng rộng 2,2 lần.

+ Đàn gia nạm tăng rộng 2 lần.

+ Đàn trườn tăng tăng rộng 1,7 lần.

+ Đàn trâu ko tăng.

- Giải thích:

+ Đàn lợn với gia nắm tăng cấp tốc vì đấy là nguồn hỗ trợ thịt chủ yếu cho bé người; mối cung cấp thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo; mức sinh sống của bạn dân được nâng cao, nhu yếu của thị trường về thịt, trứng tăng nhanh; các bề ngoài chăn nuôi được mở rộng hơn; chế độ khuyến khích phát triển ở trong nhà nước, dịch vụ cho chăn nuôi được chi tiêu và chú trọng.

+ Đàn trâu ko tăng do quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, yêu cầu về sức kéo giảm.